DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya Laboratuvarı 2 CKZ   118 2 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru ERÜNAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MURAT TÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere laboratuvar ortamında çalışma bilincini aşılamak ve genel kimyada gördükleri konuları uygulamasıyla kavramalarını sağlamak hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste genel kimya konularında öğretilen kavramlar labotauvar ortamında uygulatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir reaksiyonu laboratuvar ortamında uygular
2) Gerçekleşen reaksiyonun verimini analiz eder
3) Asit-Baz titrasyonu yöntemini uygular
4) Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerini kavrar
5) Damıtma yöntemini uyular
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Molekül Modelleme Laboratuar föyü Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Bir Metalin Öz Isısının Belirlenmesi Laboratuar föyü Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Stokiyometri Laboratuar föyü Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Sentez ve Verim Hesabı Laboratuar föyü Soru-Cevap
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Gazların Difüzyonu Laboratuar föyü Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Faz Dönüşümleri Laboratuar föyü Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Destilasyon Laboratuar föyü Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Ödev
9 Donma Noktası Alçalması ve Molekül Ağırlığı Tayini Laboratuar föyü Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Kimyasal Denge Laboratuar föyü Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Sıcaklığın Tepkime Hızına Etkisi Laboratuar föyü Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Kuvvetli Asit ile Kuvvetli Baz Titrasyonu Laboratuar föyü Soru-Cevap
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Laboratuar föyü Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Sabun eldesi Laboratuar föyü Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Genel uygulamalar Laboratuar föyü Yazılı Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar