DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya Mühendisliğine Termodinamiği CKZ   307 5 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gözde TANSUĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.GÖZDE TANSUĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere kimya mühendisliği termodinamiği problemlerini analiz etme bilgi ve becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği
Bu ders termodinamiğin anlamını, termodinamiğin birinci, ikinci ve üçüncü kanunlarını, saf akışkanların volumetrik özelliklerini, ısı etkilerini ve ısıdan güç üretimini kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Termodinamiğin kanunlarını çeşitli mühendislik problemlerine uygular
2) Akış süreçlerine termodinamik büyüklükler arasındaki ilişkileri uygular
3) İdealleştirilmiş Carnot, Rankine, Otto, Diesel döngülerini nitel olarak tanımlar ve bunların her birinin bir PV veya TS diyagramında çizimini yapar
4) Carnot soğutma döngüsü için performans katsayısını hesaplar
5) Standart karışım işlemini tanımlar ve özellik değişikliklerini analiz eder
6) Reaktif olmayan sistemler için faz kuralı ve Duhem teoremini uygular
7) Bir veya daha fazla kimyasal reaksiyona giren bir gaz karışımının denge kompozisyonu çözer
8) Bazı faz diyagramlarını öğrenir ve yorumlar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kavramlar, tanımlar, temel esaslar Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
2 Termodinamiğin birinci yasası Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
3 Saf akışkanların özellikleri Kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
4 Enerji, ısı etkisi Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
5 Termodinamiğin ikinci yasası Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
6 Termodinamiğin üçüncü yasası, entropi Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
7 Akışkanların termodinamik özellikleri Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav
9 Gaz güç çevrimleri Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
10 Buhar güç çevrimleri Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
11 Soğutma çevrimleri Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
12 Termodinamik bağıntılar Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
13 Karıçımlar ve çözeltiler Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
14 Kimyasal tepkimeler Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
15 Kimyasal denge ve faz dengesi Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar