DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ayırma İşlemleri CKZ   304 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ersan EYİLER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERSAN EYİLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Kütle aktarımı uygulamaları olan ayırma proseslerinin önemini buharlaştırıcı, distilasyon ve ekstraksiyon operasyonu ve tasarımı ile kavratılması. 2.Kimya mühendisliğinde denge-durumundaki prosesler, proses basamakları ve kütle transfer işlemlerinin önemini öğretmek 3.İkili sistemler için McCabe- Thiele diyagramı, Ponchon-Savarit diyagramı ve üçgen diyagramların kullanımına dayalı grafiksel hesaplama tekniklerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Buharlaştırma ve Buharlaştırıcı Tasarımı/ Kesikli Destilasyon, Sürekli Destilasyon/ İki Bileşenli Sistemlerde Distilasyon/ Çok Bileşenli Sistemlerde Distilasyon/ Ekstraktif Distilasyon, Azeotropik Distilasyon/ Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu ve Katı-Sıvı Ekstraksiyonu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ayırma işlemlerinin kimya mühendisliğinde önemini kavrayabilir
2) Buharlaştırma, distilasyon, sıvı-sıvı ekstraksiyon ve katı-sıvı ekstraksiyon gibi farklı ayırma proseslerini kavrar
3) İkili sistemler için grafiksel hesaplama yöntemlerinden McCabe- Thiele diyagramı, Ponchon-Savarit diyagramı ve üçgensel diyagramını tanır
4) Evaporatör, distilasyon ve ekstraksiyon tasarımı sırasında kütle ve enerji denkliklerinin kurabilme becerisine sahip olur
5) Bağımsız veya bir takımın parçası olarak çalışabilme becerisini edinir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Evaporatör çeşitleri ve yardımcı elemanları Ders Notları Anlatım
Tartışma
2 Tek tesirli evaporatör tasarımı Ders Notları Anlatım
Tartışma
3 Çok tesirli evaporatör tasarımı Ders Notları Anlatım
Tartışma
4 Buhar sıkıştırmalı evaporatörler Ders Notları Anlatım
Tartışma
5 Kesikli ve flash distilasyon Ders Notları Anlatım
Tartışma
6 Sürekli distilasyon, McCabe-Thiele Yöntemi Ders Notları Anlatım
Tartışma
7 Tüm riflaks, minimum riflaks ve raf verimliliği Ders Notları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders Notları Yazılı Sınav
9 İki bileşenli distilasyonda Ponchon-Savarit Yöntemi Ders Notları Anlatım
Tartışma
10 Çok bileşenli distilasyonda denge bağıntıları, kabarcık ve çiğ noktası hesabı Ders Notları Anlatım
Tartışma
11 Çok bileşenli tasarımda kestirim yöntemleri Ders Notları Anlatım
Tartışma
12 Ekstraktif distilasyon, Azeotropik Distilasyon, Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu Ders Notları Anlatım
Tartışma
13 Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu Ders Notları Anlatım
Tartışma
14 Katı-Sıvı Ekstraksiyonu Ders Notları Anlatım
Tartışma
15 Katı-Sıvı Ekstraksiyonu Ders Notları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar