DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya Mühendisliği Ekonomisi CKS   304 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ersan EYİLER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ARZU SANDALLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1.Kimya mühendisliği ekonomisi ile ilgili problemleri saptama, tanımlama ve çözme 2.Bir cihaz, bir proses ve bir tesisin ekonomik analizini yapma 3.Bireysel çalışma ve grup çalışmasını yürütme 4.Sözlü ve yazılı iletişim kurma 5.Çağdaş konuları izleyerek toplumsal sorunlara duyarlı ve kendilerini yenileme becerilerini geliştirmede yol göstermek
Dersin İçeriği
Bir projenin ekonomik yönden değerlendirilmesi, Sabit sermaye kestirimi, İşletme sermayesi kestirimi, Toplam ürün maliyet kestirimi, Amortisman hesaplamaları, Faiz hesaplamaları, Finansman, Karlılık analizi, Yatırımın geri dönüş hızı, Geri ödeme süresi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler bir sistemin ve bir sürecin ekonomik yönden analizi konusunda bilgi edineceklerdir.
2) Öğrenciler karlılık analizi yapabileceklerdir.
3) Öğrenciler sermaye maliyet kestirimini öğreneceklerdir.
4) Öğrenciler amortisman hesaplamalarıyla ilgili bilgi edineceklerdir.
5) Öğrenciler etkili biçimde yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi kazanacaklardır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimya Mühendisliği Ekonomisine Giriş Ders Notları Anlatım
2 Bir Projenin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Ders Notları Anlatım
3 Sermaye Kestirimi: Sabit Sermaye Kestirimi Ders Notları Anlatım
4 Sermaye Kestirimi: İşletme Sermayesi Kestirimi Ders Notları Anlatım
5 Tesis Maliyetinin Kestirimi Ders Notları Anlatım
6 Toplam Ürün Maliyeti Kestirimi Ders Notları Anlatım
7 Amortisman Hesaplamaları Ders Notları Anlatım
8 Ara Sınav Ders Notları Yazılı Sınav
9 Faiz Hesaplamaları Ders Notları Anlatım
10 Faiz Hesaplamaları Ders Notları Anlatım
11 Finansman Ders Notları Anlatım
12 Karlılık Analizi: Yatırımın Geri Dönüş Hızı, Geri Ödeme Süresi Ders Notları Anlatım
13 Karlılık Analizi: Sermayeye Çevrilmiş Maliyet, Net Bugünkü Değer Ders Notları Anlatım
14 Karlılık Analizi: İndirgenmiş Nakit Akışı Ders Notları Anlatım
15 Karlılık Analizi: İndirgenmiş Nakit Akışı Ders Notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar