DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı 2 CKZ   401 7 0 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ersan EYİLER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERSAN EYİLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Temel İşlemler ve Proses Kontrol bilgilerinin deney sırasında kullanımını sağlamak 2. Öğrencileri deney tasarımı ve deney yürütebilme açısından yetiştirmek. 3. Deneysel verilerin elde edilmesi ve deney sonuçlarının analiz edilmesini sağlamak . 4. Türkçe rapor hazırlama ve sözlü sunu yapabilme pratiğinin gelişmesini sağlamak. 5. Kimya Mühendisliği Laboratuvarında sağlık kriterlerini ve güvenliği sağlamak.
Dersin İçeriği
Distilasyon, Evaporasyon, Ekstraksiyon gibi Temel İşlemler deneyleri ve Proses Kontrol deneylerinin uygulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel işlemler prensipleri ve proses kontrol hakkındaki bilgileri uygulama becerilerini kazanırlar.
2) Deney tasarlama, deney yönetme ve analiz etme becerilerini kazanırlar.
3) Deneylerde topladığı verileri modern araç ve yöntemleri kullanarak değerlendirebilme becerilerini kazanırlar.
4) Türkçe ve İngilizce sözlü sunu ve yazılı teknik rapor hazırlama becerilerini kazanırlar.
5) Laboratuvarda güvenlik ve sağlık kriterlerine uygun davranma becerilerini kazanırlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deneylere Giriş Deney Föyü Anlatım
2 Distilasyon Deney Föyü Deney / Laboratuvar
3 Distilasyon Deney Föyü Deney / Laboratuvar
4 Sürekli Distilasyon Deney Föyü Deney / Laboratuvar
5 Evaporasyon Deney Föyü Deney / Laboratuvar
6 Evaporasyon Deney Föyü Deney / Laboratuvar
7 Ekstraksiyon Deney Föyü
8 Ara Sınav Deney Föyü Yazılı Sınav
9 Ekstraksiyon Deney Föyü Deney / Laboratuvar
10 Proses Kontrol Deney Föyü Deney / Laboratuvar
11 Proses Kontrol Deney Föyü Deney / Laboratuvar
12 Reaksiyon Deney Föyü Deney / Laboratuvar
13 Reaksiyon Deney Föyü
14 Telafi Deney Föyü Deney / Laboratuvar
15 Telafi Deney Föyü Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Deney Föyü Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar