DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya Mühendisliği Tasarımı 2 CKZ   402 8 3 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ersan EYİLER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERSAN EYİLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Önceki derslerde kazanılmış olan temel bilimler, kimya mühendisliği ve mühendislik bilgilerinin kimyasal proses/ürün tasarımında kullanılması konusunda deneyim kazandırmak 2. Kimyasal proseslerin teknik analizi, sentezi, tasarımı ve mühendislik ekonomisi bilgilerini vererek proses/ürün tasarımında kullanabilme becerilerini geliştirilmek 3. Kimyasal proseslerin tasarımında ve geliştirilmesinde bir simulasyon programını (ChemCAD) kullanma deneyimi kazandırmak 4. Etik, profesyonellik, girişimcilik, kimyasal proseslerde güvenlik ve çevresel etkiler ilgili bilgileri vererek, bu bilgileri proses/ürün tasarımında uygulama becerilerini geliştirilmek 5. Sözlü/ yazılı iletişim ve takım çalışması becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriği
Tasarım projelerine giriş. Sabit yatırım ve işletme maliyetlerinin öngörülmesi. Mühendislik ekonomik analizi. Sistem performansının analizi. Proses optimizasyonu. Proseslerde problem ve darboğazların giderilmesi. Yazılı ve Sözlü İletişim. Rapor Yazma. Girişimcilik. Etik ve profesyonellik. Sürdürülebilirlik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Proses tasarımındaki gerekli bileşenleri anlayarak, bunları kimyasal bir proses ya da ürünün tasarımında uygulayabilecekler
2) Kimyasal proselerin sabit yatırım ve işletme masraflarını öngörebilecek ve proseslerin ekonomik analizini gerçekleştirebilecekler
3) Ekipman özellikleri ve temel proses koşulları ile tasarımın hedefleri arasındaki ilişkileri anlayarak bir prosesin hem belirli bölümlerinin, hem de tümünün teknik analizini gerçekleştirebilecekler
4) Proseslerin tasarımında ve analizinde deneyimlere dayanan kurallardan yararlanmayı öğrenecek ve uygulayabilecekler
5) Proses güvenliği ve çevresel etkilerinin kimya mühendisliği uygulamalarındaki rolünü analiz edebilecek, çevre-sağlık ve güvenlik açısından kabul edilebilir proseslerin tasarımını gerçekleştirebilecekler
6) Etik ve profesyonelliğin kimya mühendisliği uygulamalarındaki önemini anlayacaklar
7) Bir proses simulasyon programının (ChemCAD) proses tasarım problemlerinde doğru bir şekilde kullanılmasını öğrenecek, bu tür programlardaki sınırlamaların da farkında olacaklar
8) İngilizce teknik rapor yazma ve sözlü sunum yapma; takım çalışması yapma becerilerini geliştirecekler
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyasal ürün tasarımı Ders Notları Anlatım
2 Proses performansı değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler Ders Notları Anlatım
3 Çoklu temel işlemlerden oluşan sistemlerde performans değerlendirmeleri Ders Notları Anlatım
4 Çoklu temel işlemlerden oluşan sistemlerde performans değerlendirmeleri Ders Notları Anlatım
5 Kimyasal proseslerde kontrol Ders Notları Anlatım
6 Proses sabit yatırım giderlerinin belirlenmesi Ders Notları Anlatım
7 Proses işletme giderlerinin belirlenmesi Ders Notları Anlatım
8 Ara Sınav Ders Notları Yazılı Sınav
9 Proses optimizasyonu Ders Notları Anlatım
10 Proses optimizasyonu Ders Notları Anlatım
11 Etik ve profesyonellik Ders Notları Anlatım
12 Sağlık, güvenlik ve çevre Ders Notları Anlatım
13 Yeşil mühendislik Ders Notları Anlatım
14 Proje sözlü sunumları Ders Notları Anlatım
15 Proje sözlü sunumları Ders Notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar