DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Teknolojiler CKS   404 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Murat TÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.MURAT TÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere enerji ve kimyasal hammadde kaynakları olan fosil kaynaklardan petrokimyasalların üretimi, yağ, sabun, deterjan kağıt ve lif mamul madde teknolojileri, üretim ve kullanım alanları hakkında bilgi edindirmektir.
Dersin İçeriği
Öğrencilere enerji ve kimyasal hammadde kaynakları olan fosil kaynaklardan petrokimyasalların üretimi, yağ, sabun, deterjan kağıt ve lif mamul madde teknolojileri, üretim ve kullanım alanları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenciler:Ara madde ve mamul maddelerin üretim prosesleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olacaklardir.
2) Yağ teknolojisi ile ilgili bitkisel yağ eldesi, rafinasyonu, işlenmesi, hidrojenleme işlemi, oleokimyasallar ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olacaklardir.
3) Yıkama maddeleri teknolojisi ile ilgili yüzey aktif madde, sabun, deterjan ve amaca yönelik kullanım alanları ve endüstriyel prosesleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
4) Kağıt, selüloz ve lif teknolojisi ile ilgili endüstriyel prosesler ve amaca yönelik kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
5) Sentetik liflerin üretimi ve renklendirilmesi ile ilgili endüstriyel prosesler ve amaca yönelik kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanıtım, Giriş, Enerji ve Kimyasal Hammadde Kaynakları Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
2 Termodinamiğin Ünit Proseslere Uygulanması Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
3 Kimyasal Kinetik, Kimyasal Proses Kinetiği Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
4 Nitrolama Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
5 İndirgeme ile Aminasyon Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
6 Halojenasyon Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
7 Sülfonasyon ve sülfasyon Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Hidrojenasyon Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
10 Esterleştirme Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
11 Hidroliz Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
12 Alkilasyon Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
13 Oksidasyon Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
14 Hidrokarbon Sentezi ve Hidroformilasyon Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
15 Polimerizasyon Ders notlarından anlatım ve soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar