DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Davranış Bilimleri 2 BAC   106 2 2 2 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞE İPEK KOCA BALLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili algılama, güdülenme, tutumlar, öğrenme, kişilik, değerler, inançlar, kültür, duygular ve gruplar gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için güdüler, tutumlar, algılama, atfetme, öğrenme, kişilik, değerler, inançlar, kültür, duygular ve gruplar gibi konulara değinilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetim sürecinde davranış bilimlerinin ortaya çıkışını ve ilgili bilim dallarını açıklar.
2) Davranış bilimlerinin incelendiği sistemleri ve etkilendiği çağdaş yaklaşımları anlatır.
3) Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4) Algılama, atfetme, öğrenme süreçlerini ve hatalarını ifade eder.
5) Kişilik Teorilerini ve örgütlerde ön plana çıkan kişilik özelliklerini yorumlar.
6) Güdülemeyi, iş tatminini ve grupları örnekler vererek açıklar.
7) Kültür, değerler ve inançlar hakkında bilgi sahibidir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal Psikolojideki Teori ve Metodlar İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
2 Sosyal etki İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
3 Yükleme (Atfetme) İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
4 Yükleme (Atfetme) İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
5 Öğrenme ve Öğrenme Kuramları İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
6 Öğrenme ve Öğrenme Kuramları İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
7 İnançlar ve Değerler İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 İnançlar ve Değerler İlgili konunun okunması, ödev Anlatım
Tartışma
10 Sevgi ve Çekicilik İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
11 Kişisel İlişkiler İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
12 Kişisel İlişkiler İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
13 Yardım Etme Davranışı İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
14 Yardım Etme Davranışı İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
15 Genel Değerlendirme İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Final Sınavı Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar