DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dili I UTD   201 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NAZAN KUL TÜLÜ1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenilen Bilgisayar Mühendisliği derslerini kullanarak bağımsız bir proje yapmak.
Dersin İçeriği
Öğrenciler eğitimi süresince öğrendiği bilgileri kullanarak bağımsız bir uygulama projesi yapar, raporlar ve sunar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dilin birey ve toplum için önemini kavrar.
2) Dilin toplum için önemini kavrar.
3) Kültürün temel unsurlarını bilerek dille olan ilişkisini açıklar.
4) Ana dili, ortak dil, konuşma dili, yazı dili, edebi dil, lehçe ve ağız gibi kavramları doğru kullanır.
5) Dil mantığını, dünyadaki dillerin oluşum evresini açıklar.
6) Türkçenin bu diller arasındaki yerini açıklar.
7) Türkçenin tarihi gelişimini açıklar.
8) Dil Devriminin Türkçenin tarihi gelişiminde nasıl bir işleve sahip olduğunu anlatır.
9) Türkçenin ses yapısını ve bu yapının gerektirdiği ses olaylarını yazılı ve sözlü olarak doğru kullanır.
10) Yazım kurallarına uyar.
11) Yazışma kurallarını bilir ve örnekler sunar.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilin tanımı, birey ve toplum için önemi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Dil ile kültür ilişkisi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Dilin Türleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Dillerin doğuşu ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak.
5 Türkçenin gelişimi ve tarihi evreleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Türkiye Türkçesi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ses Bilgisi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Ses Olayları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ses Olayları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yazım Kuralları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yazım Kuralları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Noktalama İşaretleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yazışmalar Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yarıyıl sonu sınavı Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar