DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Finansmanı * BAC   303 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel YÜCEL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEMEL YÜCEL1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, işletme finansmanının kavram ve teorilerini öğreterek, bu teorilerin pratik uygulamalarda kullanılabilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki öğrenme çıktılarının kazanılması beklenilmektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste temel finansal tabloları okuma, işletmelerde finansal analiz ve planlama öğrenilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 *Finansal Amaç ve Finans Fonksiyonu Finansal Yönetim, Öztin Akgüç'ün kitabının 1. bölümünün okunması
2 *Finansal Analiz ve Denetim:Oran Yöntemiyle Finansal Analiz İşletme finansının temelleri kitabının 17.bölümünün okunması ve konu sonu problemlerinin çözülmesi
3 *Finansal Analiz ve Denetim:Oran Yöntemiyle Finansal Analiz Finansal Yönetim, Öztin Akgüç'ün kitabının 2. bölümünün okunması -syf 19-109
4 *Kara Geçiş Analiz Tekniği Finansal Yönetim, Öztin Akgüç'ün kitabının 2. bölümünün okunması -syf 109-144
5 *Faaliyet Kaldıracı, Finansal Kaldıraç ve Bileşik Kaldıraç Finansal Yönetim, Öztin Akgüç'ün kitabının 2. bölümünün okunması -syf 109-145
6 *Fon Akım Analizi, Finansal Planlama Finansal Yönetim, Öztin Akgüç'ün kitabının 2. bölümünün okunması -syf 144-163
7 *Proforma Finansal Tablolar Finansal Yönetim, Öztin Akgüç'ün kitabının 3. bölümünün okunması -syf 163-187
8 Ara Sınav Vize sınavı için hazırlık
9 Nakit Bütçesi Finansal Yönetim, Öztin Akgüç'ün kitabının 3. bölümünün okunması-syf 187-201
10 Aktiflerin Yönetimi :Dönen Değerler ve Sabit Değerler Yönetiminin Önemi Finansal Yönetim, Öztin Akgüç'ün kitabının 4. bölümünün okunması
11 Alacak Yönetimi ve Kredili Satış Politikası Finansal Yönetim, Öztin Akgüç'ün kitabının 6. bölümünün okunması
12 Nakit ve Finansal Varlıklar Yönetimi Finansal Yönetim, Öztin Akgüç'ün kitabının 5. bölümünün okunması
13 İşlenen konuların gözden geçirilmesi Kaynak kitapların ilgili konularının tekrarı
14 İşlenen konuların gözden geçirilmesi Kaynak kitapların ilgili konularının tekrarı
15 Final Sınavı Final sınavı için hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı için hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar