DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pazar Araştırması * BAC   307 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Murat İsmet HASEKİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEMEL YÜCEL1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı pazar araştırması ile ilgili gerekli teorik altyapıyı vermek ve pazarlama araştırmasındaki metodolojik yaklaşımı öğretmektir.
Dersin İçeriği
Problem tanımlama, Pazarlama araştırması tasarımı, Veri toplama süreci, Veri analizi ve Raporlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazar araştırması ile ilgili temel kavramlar İlgili bölümü okuma
2 Pazar araştırması ile ilgili temel kavramlar İlgili bölümü okuma
3 Keşifsel Araştırma ve Kalitatif Çalışmalar İlgili bölümü okuma
4 Veri Elde Etme Kaynakları İlgili bölümü okuma
5 Proje Konularının Belirlenmesi İlgili bölümü okuma
6 Anket Tasarımı İlgili bölümü okuma
7 Gözlem Yöntemi İlgili bölümü okuma
8 Ara Sınav İlgili kitabı ve ders notlarını okuma.
9 Araştırmada Ölçme ve Ölçekleme İlgili bölümü okuma
10 Örnekleme Süreci İlgili bölümü okuma
11 Veri Analizine Giriş İlgili bölümü okuma
12 Veri Analizi İlgili bölümü okuma
13 Dönem Projelerinin Sunumu Sunuma hazırlık
14 Dönem Projelerinin Sunumu Sunuma hazırlık
15 Dönem Projelerinin Sunumu Sunuma hazırlık
16-17 Final Sınavı İlgili kitabı ve ders notlarını okuma.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar