DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Girişimcilik BAC   309 5 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞE İPEK KOCA BALLI1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Girişim, Girişimcilik, İş fikri, İş planı, İş fırsatları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Girişim ve girişimcilik kavramlarını açıklar
2) Bir iş fikri geliştirir
3) Bir iş planının uygunluğuna yönelik analitik ve kritik düşünme becerilerini geliştirir
4) İş fırsatlarını tanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Girişim ve Girişimcilik Kavramı, Girişimcilerde Bulunması Gereken Nitelikler, Girişimcilik Türleri, Girişimin Amaçları İlgili kaynakların taranması Anlatım
Tartışma
2 Girişimcilikte Başarı ve Başarısızlık Faktörleri, Girişimcilik ve Yaratıcılık, Girişimcilik ve Yenilikçilik İlgili kaynakların taranması Anlatım
Tartışma
3 İş Planı ve İş Planı Hazırlama, Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Planı İlgili kaynakların taranması Anlatım
Tartışma
4 Üretim Planı ve Yönetim Planı İlgili kaynakların taranması Anlatım
Tartışma
5 Finansman Planı İlgili kaynakların taranması Anlatım
Tartışma
6 Uygulamalı Olarak İş Planı Hazırlama İlgili kaynakların taranması Anlatım
Tartışma
7 Uygulamalı Olarak Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Planı Hazırlama İlgili kaynakların taranması Anlatım
Tartışma
8 Vize sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Uygulamalı Olarak Üretim Planı Hazırlama İlgili kaynakların taranması Anlatım
Tartışma
10 Uygulamalı Olarak Yönetim Planı Hazırlama İlgili kaynakların taranması Anlatım
Tartışma
11 Uygulamalı Olarak Finansman Planı Hazırlama İlgili kaynakların taranması Anlatım
Tartışma
12 İş Planın Yazılması ile İlgili Gerekli Bilgilerin Verilmesi İlgili kaynakların taranması Anlatım
Tartışma
13 İş Planın Sunulması ile İlgili Gerekli Bilgilerin Verilmesi İlgili kaynakların taranması Anlatım
Tartışma
14 Hazırlanan İş Planlarının Sunulması İlgili kaynakların taranması Anlatım
Tartışma
15 Hazırlanan İş Planlarının Sunulması İlgili kaynakların taranması Anlatım
Tartışma
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar