DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akademik Arapça I BAC   315 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İleri düzey Arapça cümle ve kelime bilgisi kurallarının öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Haber çeşitleri, Kane ve İnne'li cümleler (Nevasıh), tesniye ve irabı, cemi çeşitleri ve irabları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İleri düzey Arapça cümle kurallarının öğrenir
2) İleri düzey Arapça kelime bilgisi kurallarının öğrenir
3) İleri düzey Arapça cümle ve kelime bilgisi kurallarının kullanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cümle türleri. İmla İlgili konunun okunması Anlatım
2 Cümle türleri. İmla İlgili konunun okunması Anlatım
3 İsim cümlesi. İmla İlgili konunun okunması Anlatım
4 İsim cümlesi. İmla İlgili konunun okunması Anlatım
5 Fiil cümlesi. Örnek Metin okuma İlgili konunun okunması Anlatım
6 Fiil cümlesi. Örnek Metin okuma İlgili konunun okunması Anlatım
7 Kane ve İrabı. Örnek Metin okuma İlgili konunun okunması Anlatım
8 Vize Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Tesniye ve irabı. Örnek Metin okuma İlgili konunun okunması Anlatım
10 Tesniye ve irabı. Örnek Metin okuma İlgili konunun okunması Anlatım
11 İnne ve irabı. Örnek Metin okuma İlgili konunun okunması Anlatım
12 İnne ve irabı. Örnek Metin okuma İlgili konunun okunması Anlatım
13 Cemi ve irabı. Örnek Metin okuma İlgili konunun okunması Anlatım
14 Cemi ve irabı. Örnek Metin okuma İlgili konunun okunması Anlatım
15 Tekrar İlgili konunun okunması Anlatım
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar