DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönetim Muhasebesi * BAC   302 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Zafer BERİKOL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ZAFER BERİKOL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; karar verme, planlama ve kontrol; fiyatlandırma, bütçeleme ve müşteri analizi gibi yönetsel muhasebe kavramlarına ilişkin bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Maliyet ve Yönetim Muhasebesinin Tarihsel Gelişimi, Maliyet Davranışı ve Temel Kavramlar, Maliyet Tahmini Yöntemleri, Başabaş Noktası, Maliyet-Hacim-Kar Analizi, Esnek Bütçeler, Ürün ve Hizmetlerin Fiyatlandırılması, Müşteri Karlılık Analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Maliyet ve Yönetim Muhasebesinin Tarihsel Gelişimi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
2 Maliyet Davranışı ve Temel Kavramlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması
3 Maliyet Davranışı ve Temel Kavramlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması
4 Maliyet Tahmini Yöntemleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
5 Maliyet Tahmini Yöntemleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
6 Başabaş Noktası, Maliyet-Hacim-Kar Analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
7 Başabaş Noktası, Maliyet-Hacim-Kar Analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Karar Alma ve Kısa Vadeli Kararlar İle İlgili Bilgi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
10 Karar Alma ve Kısa Vadeli Kararlar İle İlgili Bilgi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
11 Esnek Bütçeler Konunun ilgili kaynaklardan okunması
12 Ürün ve Hizmetlerin Fiyatlandırılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması
13 Ürün ve Hizmetlerin Fiyatlandırılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması
14 Müşteri Karlılık Analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
15 Müşteri Karlılık Analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar