DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Yönetim * BAC   304 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel YÜCEL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEMEL YÜCEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, işletmelerin firma değerinin maksimizasyonu amacını nasıl gerçekleştirdikleri ve bu amaca ulaşmak için finansal kararları nasıl aldıkları üzerine odaklanmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste finans matematiği, sermaye bütçelemesi teknikleri, sermaye maliyeti ve kar payı politikaları gibi temel finans konuları tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Paranın Zaman Değeri-1 Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
2 Paranın Zaman Değeri-2 Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
3 Yatırımın tanımı, önemi, türleri, yatırım kararı için gerekli veriler. Yatırım projeleri değerlendirme yöntemleri. Geleneksel yöntemler: Ortalama karlılık yöntemi, geri ödeme süresi yöntemi Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
4 Paranın zaman değerini hesaba katan yöntemler: Net bugünkü değer yöntemi, karlılık endeksi yöntemi Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
5 İç karlılık oranı yöntemi, yıllık eşdeğer gider yöntemi Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
6 Yatırım projelerini değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması. Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
7 Enflasyonun yatırım kararları üzerine etkileri Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
8 Ara Sınav Vize sınavı için hazırlık
9 Finansal pazarlar ve finansman kaynakları Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
10 Sermaye yapısı ve yapının oluşumu ile ilgili kararlar, optimal sermaye yapısı konusunda kuramsal yaklaşımlar Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
11 Optimal sermaye yapısının saptanmasında kullanılan yöntemler, hisse başına gelir analizi, nakit akışı analizi Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
12 Borcun maliyeti,Özsermayenin maliyeti Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
13 Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
14 Kar dağıtım politikasının önemi ve kar dağıtım politikasını etkileyen etmenler, kar dağıtım şekilleri Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
15 İşlenen konuların gözden geçirilmesi Finansal yonetim kitabının ilgili konularının gozden gecirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı için hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar