DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tüketici Davranışı BAC   316 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Murat İsmet HASEKİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.MURAT İSMET HASEKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, tüketici karar verme ve satın alma süreçlerinin ve bu süreçler üzerinde etkili olan faktörlerin anlaşılmasının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders tüketici davranışları karar süreci ve bu süreci etkileyen içsel ve dışsal faktörler ile ilgili konuları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri tanımlanması
2) Tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerin tüketici satın alma karar süreçlerinde yarattığı etkilerin anlaşılması
3) Tüketici satın alma karar süreci aşamalarının öğrenilmesi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tüketici Davranışına Giriş İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Tüketici Davranış Modelleri ve Tüketici Davranışı Pazarlama Stratejisi İlişkisi İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Psikolojik Etkiler - Öğrenme ve Bellek İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Güdüleme ve İlgilenim İlgili bölümü okuma Anlatım
Ödev
5 Duyum ve Algılama İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Tutumlar, Tutumların Değiştirilmesi ve Duygular İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Kişilik ve Benlik İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav İlgili kitabı ve ders notlarını okuma. Yazılı Sınav
9 Değerler ve Yaşam Biçimi İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Sosyo-Kültürel Etkiler - Grup Dinamiği, Danışma Grupları İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Aile ve Etkileri İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Kişisel Etkiler ve Yeniliklerin Yayılması İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Sosyal Sınıf ve Kültür İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Tüketici Satın Alma Süreci İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Tüketici Satın Alma Süreci İlgili bölümü okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kitabı ve ders notlarını okuma. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar