DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dili II UTD   202 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NAZAN KUL TÜLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçenin zenginliğini kavratmak, yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkili bir Türkçe kullandırabilmek, Türkçenin yapısal va anlamsal özelliklerini tespit ettirmek, sözlü ve yazılı anlatım türlerini tespit ettirmek ve kullandırmak.
Dersin İçeriği
Yapı Bilgisi, Cümle bilgisi, Yazılı ve sözlü anlatım türleri, anlatım bozuklukları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkçedeki sözcüklerin yapı özelliklerini, ek-kök-gövde kavramlarını açıklar.
2) Yapım ve çekim eklerinin işlevlerini kavrar, örnekler verir.
3) Cümlenin öğelerini kavrar, cümlede görevli sözcükler arasındaki anlamsal ve yapısal ilişkiyi açıklar.
4) Cümle türlerini bilir, aralarındaki farkları açıklar.
5) Sözlü ve yazılı anlatımda sık karşılaşılan anlatım bozukluklarını görür, gerekli düzeltmeleri yapar.
6) Kompozisyon kavramını açıklar ve kompozisyon kurallarına uygun yazar ve konuşur.
7) Anlatım türlerini bilir, örnek anlatımlar üzerinde bunları tespit eder ve örnekler sunar.
8) Anlatım türleri ve teknikleriyle ilgili ayrıntıların farkına varır, örnekleri teorik bilgilerle açıklar.
9) Düşünce yazıları hakkında bilgi verir, örnek düşünce yazıları kaleme alır.
10) Sözlü anlatım türlerini bilir ve aralarındaki farkları tespit eder. Örnek konuşmalar hazırlar.
11) Duygu ve düşüncelerini doğru ve etkili bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkçenin Yapı Özellikleri: Çekim Ekleri Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Türkçenin Yapı Özellikleri: Yapım Ekleri Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Türkçede Cümle Kuruluşu ve Cümlede Görevli Öğeler Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Cümle Türleri ve Özellikleri Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Anlatım Bozuklukları: Yapısal Bozukluklar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Anlatım Bozuklukları: Anlamsal Bozukluklar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kompozisyon Bilgileri Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Örnek sorular için sınavdan 1 hafta önce fotokopi dağıtılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Anlatım Teknikleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları: Teorik Bilgi Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Anlatım Teknikleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları: Uygulamalar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Düşünce Yazıları: Teorik Bilgi Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Düşünce Yazıları: Uygulamalar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sözlü Anlatım Türleri: Teorik Bilgi Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sözlü Anlatım Türleri: Uygulamalar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Türk ve Dünya Edebiyatından Seçilen Örnek Metinlerin Değerlendirilmesi Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar