DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikro İktisat * BAC   318 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Başak Gül AKAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BAŞAK GÜL AKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi analizin fayda, talep, tüketici tercihleri ve firma maliyetleri gibi mikro ölçekli konularını ele almak dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği
Tüketim teorisi, talep kanunu, piyasa talep eğrisi, tam rekabet piyasası, monopol piyasası, aksak rekabet piyasaları, faktör piyasaları, genel denge ve refah ekonomisi anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonominin ana sorunları Ders kitaplarını ve notlarını okuma
2 Tüketici Teorisi ve Tüketici Davranışları Ders kitaplarını ve notlarını okuma
3 Tüketici Dengesi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
4 Üretici Teorisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
5 Üretim Fonksiyonu, Üretim Olanakları Eğrisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
6 Piyasa Arz ve Talebi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
7 Tam Rekabet Piyasası Ders kitaplarını ve notlarını okuma
8 Ara sınav Sınava hazırlık
9 Monopol Piyasası Ders kitaplarını ve notlarını okuma
10 Aksak Rekabet Piyasaları Ders kitaplarını ve notlarını okuma
11 Aksak Rekabet Piyasaları Ders kitaplarını ve notlarını okuma
12 Faktör Piyasaları Ders kitaplarını ve notlarını okuma
13 Genel Denge ve Refah Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
14 Genel Denge ve Refah Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
15 Tekrar Ders kitaplarını ve notlarını okuma
16-17 Yarıyıl sonu sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar