DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mali Tablolar Analizi * BAC   401 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel YÜCEL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEMEL YÜCEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı: Mali tablo kavramı ile türlerinin anlaşılması, Mali tabloların amacının ne olduğunun kavranması, Kimlerin mali tablolara ihtiyaç duyduğunun anlaşılması, Mali tabloların hangi özelliklere sahip olması gerektiğinin kavranması, Mali tabloların düzenlenmesinde esas alınacak genel kabul görmüş temel muhasebe ilkelerinin neler olduğunun kavranması, Temel mali tablolardan bilançonun yapısı ve öneminin anlaşılması, Bilançonun düzenlenmesiyle ilgili ilkelerin neler olduğunun kavranması, Bilançonun biçimsel yapısı ile farklı biçimsel sunumlarının anlaşılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders, finansal tabloların amaçlarını ve Yatay ve Dikey Analiz, Trend Analiz ve Oran Analizi gibi temel analiz tekniklerini açıklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mali Tablolarla İlgili Genel Bilgiler ve Temel Finansal Tablo- Bilanço Konunun ilgili kaynaklardan okunması
2 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi - Dönen Varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması
3 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi - Duran Varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması
4 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi - Yabancı Kaynaklar (Borçlar) Konunun ilgili kaynaklardan okunması
5 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi - Öz Kaynaklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması
6 Gelir Tablosunun İçerik Yönünden İncelenmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
7 Mali Tabloların Analiz Teknikleri ve Karşılaştırmalı Tablolar Analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Karşılaştırmalı Tablolar Analizi Örnek Uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması
10 Yüzde Yöntemiyle Analiz (Dikey Analiz) Konunun ilgili kaynaklardan okunması
11 Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Konunun ilgili kaynaklardan okunması
12 Oran Yöntemiyle Analiz Tekniği (Rasyo Analizi) Konunun ilgili kaynaklardan okunması
13 Oran Yöntemiyle Analiz (Faaliyet Oranları) Konunun ilgili kaynaklardan okunması
14 Oran Yöntemiyle Analiz (Karlılık Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar) Konunun ilgili kaynaklardan okunması
15 Ders Kapsamının Toplu Değerlendirilmesi (Dönem Özeti) ve Örnek Soru Çözümü, Final Sınavı Konunun ilgili kaynaklardan okunması , Sınava Hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Preparation for final exam

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar