DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Kurumlar ve Piyasalar * BAC   411 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel YÜCEL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEMEL YÜCEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, para, finansal kurumlar, finansal piyasalar ve finansal araçlar ile ilgili temel kavramları ve prensipleri sunmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki öğrenme çıktılarının kazanılması beklenilmektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak finansal piyasaların özellikleri, finansal kurumların ve finansal araçların neler olduğu anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Olarak Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 1. bölümünün okunması
2 Finansal Araçlar Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 2. bölümünün okunması
3 Sermaye Pazarı Araçları- 1 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 3. bölümünün okunması-syf.31-46
4 Sermaye Pazarı Araçları-2 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 3. bölümünün okunması-syf.48-68
5 Sermaye Pazarı Araçları- 3 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 3. bölümünün okunması-syf.68-90
6 Sermaye Pazarı Araçları- 4 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 3. bölümünün okunması syf.90-109
7 Türev Finansal Araçlar Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 4. bölümünün okunması
8 Ara Sınav Vize sınavı için hazırlık
9  Finansal Kurumlar-1 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 5. bölümünün okunması-syf.157-189
10  Finansal Kurumlar-2 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 5. bölümünün okunması-syf.189-240
11  Finansal Kurumlar-3 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 5. bölümünün okunması-syf.240-257
12 Türkiyede Para Yaratan Finansal Kurumlar Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 6. bölümünün okunması
13 Türkiyede Diğer Finansal Kurumlar 1 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 7. bölümünün okunması-syf.323-378
14 Türkiyede Diğer Finansal Kurumlar Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 7. bölümünün okunması-syf.378-415
15 Final Sınavı Final sınavı için hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı için hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar