DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örgütsel Davranış BAC   413 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞE İPEK KOCA BALLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, takımın, grubun ve örgütün motivasyon ve verimliliğini artırabilmek için öğrencilerin örgütsel davranış alanında yer alan teorik bilgileri edinebilmelerini sağlayabilmektir.
Dersin İçeriği
Örgütsel davranışın tanımının yapılması ve ilgili kavramların açıklanması, Tutumlar ve İş tatmini, Duygu Durumlar, Kişilik ve Değerler, Algı, Motivasyon Teorileri, Motivasyon Araçları ve Uygulamaları, Grup Davranışı, Takımlar ve Türleri, İletişim, Liderlik, Güç ve Politika, Çatışma ve Müzakere Teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Örgütsel davranışın ne olduğunu bilir
2) Tutumların ne olduğunu bilir
3) Bireyin duygu durumlarını, hangi tür kişilik türlerinin olduğunu ve algıyı açıklayabilir
4) Motivasyon teorilerini ve uygulamalarını açıklar
5) Takımı ve türlerini açıklar
6) Grup türlerini ve davranışını açıklar
7) Örgüt içinde iletişim türlerini açıklar.
8) Liderliği ve türlerini açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örgütsel davranışın tanımının yapılması ve ilgili kavramların açıklanması Konu ilgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tutumlar ve İş tatmini Konu ilgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Duygu Durumlar Konu ilgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kişilik ve Değerler Konu ilgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Algı ve Algı Yanılmaları Konu ilgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Motivasyon Teorileri Konu ilgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Motivasyon Araçları ve Uygulamaları Konu ilgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Grup Davranışı Konu ilgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Takımlar ve Türleri Konu ilgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İletişim Konu ilgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Liderlik Konu ilgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Çatışma ve Müzakere Teknikleri Konu ilgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Güç ve Politika Konu ilgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tekrar Konu ilgili kaynakların incelenmesi Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar