DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri * BAC   423 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Murat İsmet HASEKİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste bilimsel araştırma yöntemi, bilgi toplama, işleme ve değerlendirmede temel ilkelerinin öğretimi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırma yöntemi, bilgi toplama, işleme ve değerlendirme, sosyal bilimler alanındaki teknikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim, bilim sınıflamaları, bilimin nitelikleri, bilimsel araştırma yöntemleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Bölüm 1)
2 Bilimsel araştırmada problem ve problem seçiminde dikkate alınacak ölçütler. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Bölüm 2)
3 Bilimsel Araştırma modelleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Bölüm 3)
4 Evren ve örneklem Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Bölüm 6)
5 Veriler ve veri toplama yolları Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Bölüm 4)
6 Belgesel Tarama (doküman inceleme/içerik analizi) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Bölüm 10)
7 Anket, Gözlem, Görüşme, Deney Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Bölüm 11)
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Ölçme ve Ölçekler Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Bölüm 4)
10 Bilimsel araştırmada etik kurallar Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Bölüm 5)
11 Türkiye'de bilimsel araştırma faaliyetleri ve üniversiteler Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Bölüm 1)
12 Bilgisayarlı uygulama Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Bölüm 13)
13 Bilgisayarlı uygulama Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Bölüm 13)
14 Bilgisayarlı uygulama Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Bölüm 13)
15 Dönemin tekrarı Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar