DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası Pazarlama BAC   425 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Murat İsmet HASEKİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin uluslararası pazarlama alanındaki kavram ve kurumları irdelemelerine, küresel pazarlardaki uygulamaların teorik temellerini öğrenebilmelerine yol göstermektir.
Dersin İçeriği
Bu ders uluslararası pazarlamanın tanımı ve kapsamı, uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlamada ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, uluslararası pazara giriş stratejileri ile ilgili konuları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Küresel pazarları ve küresel pazar aktörlerini tanımlayabilir.
2) Küresel pazarlama teorilerini tanımlayabilir.
3) Küresel pazar fırsatlarını analiz edebilir.
4) Küresel pazarlama stratejileri geliştirebilme yeteneği elde eder.
5) Küresel pazarlama programları gerçekleştirmede karşılaşılan sorunları tespit edebilir ve çözüm yollarını araştırabilir.
6) Uluslararası pazar araştırmasında toplanacak bilgileri ve araştırma türlerini kavrar.
7) İhracata uygun ürün geliştirmeyi ve uluslararası pazarlama stratejilerini değerlendirebilir.
8) İhracatta kullanılan sigorta, gümrük, lojistik ve banka işlemleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
9) Yabancı pazarlarda ürün lansmanı yaparken dikkate alınacak değişkenleri tanımlayabilir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uluslararası Pazarlama ve Uluslararası Ticaret Kavramları Ders Kitabından ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Uluslararasılaşma Süreci ve Küreselleşme Ders Kitabından ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
3 Ekonomik Çevre Ders Kitabından ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
4 Kültürel Çevre Ders Kitabından ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
5 Politik ve Yasal Çevre Ders Kitabından ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
6 Teknolojik Çevre Ders Kitabından ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
7 Uluslararası Pazara Giriş Stratejileri Ders Kitabından ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
8 Arasınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Ürün Stratejileri Ders Kitabından ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
10 Fiyatlama Stratejileri Ders Kitabından ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
11 Lojistik Yönetimi Ders Kitabından ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
12 Tutundurma Stratejileri Ders Kitabından ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
13 İhracat ödeme ve teslim şekilleri Ders Kitabından ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
14 Proje Sunumları Sunuma hazırlık Tartışma
15 Proje Sunumları Sunuma hazırlık Anlatım
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar