DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş İletişimi BAC   429 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yazılı, sözlü ve davranışsal bağlamda etkili iletişim sürecine ilişkin becerilerin öğrenciler tarafından gösterilmesi.
Dersin İçeriği
İş iletişim temel kavramları, İş iletişiminin önemi, Farklı iletişim türleri, Mesaj oluşturma, Rapor hazırlama, Özgeçmiş hazırlama, Sözel sunuş becerileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş iletişimine ilişkin temel kavramları tanımlar ve açıklar
2) İletişimin örgütsel açıdan önemini belirtir
3) Farklı iletişim türlerin listeler
4) Mesajların planlanmasını gösterir, icra eder
5) Özgeçmiş hazırlar ve iş görüşme süreçlerini uygular
6) Sözel sunuş becerilerini edindiğini gösterir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme ve diğer örgürtlerde etkili iletişimin unsurları İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
2 İş iletişimi sürecinin içeriği İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
3 Kültürel farklılar ve iletişim İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Yazılı mesajların planlanması İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
5 Yazılı mesajların oluşturulması İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Yazılı mesajların düzeltilmesi yöntemleri İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
7 Talep ve rutin mesajlar İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Vize sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Olumsuz mesajlar ve ikna mesajları İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
10 Kısa yazılı mesajlar İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Uzun mesajların planlanması ve hazırlanması İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Özgeçmiş ve iş başvuru mektupları İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
13 İş görüşmeleri İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
14 Dinleme süreci ve sözel sunuşlar İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
15 Sözel sunuşlar İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar