DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akademik İngilizce IV BAC   404 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdal KAÇAR
Dersi Verenler
MEHMET ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Akademik ve mesleki düzeyde İngilizce cümle ve kelime bilgisi kurallarının öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma becerileri ile ilgili konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma becerilerini geliştirme
2) Anlam oluşturmada kullanılan doğru dil stratejilerini kullanarak, bilimsel alana yönelik metin türlerinde yer alan dil yapılarını ve kelime kullanımlarını inceleme ve anlam ilişkilendirmeleri yapma
3) Akademik metin yazım kurallarına uyarak akademik ve bilimsel alana yönelik metinler yazma
4) akademik çalışmaları okuyup özetleme
5) akademik bir konuşmayı dinleyip,bunun hakkında akademik dil kullanarak konuşabilme
6) akademik makaleleri spesifik bilgi bulmak amacıyla tarama
7) akademik makaleleri özetleyip anlamca bir bütün halinde yazabilme
8) işletme alanıyla ilgili gerekli akademik kelimeleri bilme
9) ingilizce dilinde akademik araştırma yapabilme
10) çalışmalarının sonuçlarını rapor edebilme
11) akademik makale yazabilme
12) yazdığı makaleyi sunabilme
13) akademik fikirleri tartışabilme.
14) akademik sunumları dinleyerek anlayabilme
15) ingilizce olarak İşletme hakkında profesyonel konuşma yapabilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı anlatım Anlatım
2 Dinleme - Ders notları hazırlama anlatım Anlatım
3 Konuşma - Notlardan konuşma anlatım Anlatım
4 Bir metindeki ilgili bilgilere odaklanmak için araştırma soruları kullanma araştırma ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
5 Yazma - Bir metni özetleme araştırma ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
6 Dinleme - Ders içeriğini önermek ve farklı bilgi kaynaklarını kullanmak araştırma ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
7 Konuşma - Araştırma bulgularını bildirme ve soru formüle etme araştırma ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
8 Vize sınavı değerlendirme Yazılı Sınav
9 Okuma-Bir paragraftaki konu geliştirmeyi tanımlama ve İnternet arama sonuçlarını değerlendirme araştırma ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
10 Yazı yazma - Araştırma bulgularının raporlanması araştırma ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
11 Dinleme - Tabelada konuşma dilini anlama araştırma ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
12 Konuşma - Seminerde etkin katkılar sağlamak araştırma ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
13 Okuma - Temel bilgileri karmaşık cümlelerde bulmak araştırma ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
14 Yazma - Başka kelimelerle yazmak araştırma ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
15 Yazma - Başka kelimelerle yazmak araştırma ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final sınavı değerlendirme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar