DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Denetim BAC   412 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EYYUP ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Denetim kavramını açıklamak, İşletmeler tarafından bilgi kullanıcılarına sunulan mali bilgilerin bağımsız denetimi hususunda ayrıntılı bilgi vermek, denetim sürecini açıklamak ve denetim faaliyetleri ile ilgili yorumlama gücünü arttırmaktır.
Dersin İçeriği
Denetim kavramının ve sürecinin açıklanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Denetim ve denetçi türleri arasındaki farklılıkları vurgular
2) Bağımsız denetim hususunda ayrıntılı bilgi edinir
3) Türkiye'de bağımsız denetim mesleğine yön veren kanun, standart ve tebliğleri inceler
4) Denetimin aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi edinir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi Güvenilirliği, Denetime Duyulan ihtiyaç, Teftiş, Kontrol ve Denetim kavramları arasındaki farklılıklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Denetim ve denetim türleri ile aralarındaki kapsam farklılıkları; Denetçi ve denetçi türleri ile aralarındaki yetki ve sorumluluk farklılıkları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Türkiye'de bağımsız denetim mesleğine yön veren kanun, standart ve tebliğler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları(Genel Standartlar-Çalışma Alanı Standartları-Raporlama Standartları) Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Denetimde Meslek Ahlakı-Hileli Finansal Raporlama ve Denetçinin Sorumluluğu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Hileli Finansal Raporlama ve Denetçinin Sorumluluğu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Denetim Süreci ve İşin Kabul Edilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Denetimin Planlanması ve Denetim Programlarının Hazırlanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Önemlilik ve Risk Kavramları-Denetim Programlarının Gözden Geçirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Denetim Programlarının Yürütülmesi-Kanıt Toplama Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Denetim raporunun Hazırlanması ve Kalite Kontrol Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Örnek Uygulama-Nakit Denetimi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Örnek Uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar