DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bankacılık ve Sigortacılık İşlemleri * BAC   420 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel YÜCEL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEMEL YÜCEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders öğrencinin uluslararası ticaret konusunda yapılan araştırmaların temel sonuçlarını değerlendirebilecek yeteneklerini geliştirmeyi ve serbest ticaret, korumacılık ve ticari bütünleşmeler ile ilgili politika konularına yöneltmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Karşılaştırmalı üstünlükler, ticaretten kazançlar, uluslararası ticaretin nedenleri ve sonuçları, tercihli ticaret bölgeleri, ticaret anlaşmaları ve uluslararası ticaret kurumları dersin temel konularıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal sistem ve bankaların yeri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
2 Genel olarak finansal araçlar ve kurumlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması
3 TCMB ve para politikaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
4 Ticari bankaların işlevleri, fon kaynak ve kullanımları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
5 Bankalarda finansal tablo analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
6 Bankalarda mevduat ve bankacılık hizmetleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
7 Temel Kredi Bilgisi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
8 Ara sınav Sınava Hazırlık
9 Bankalarda Aktif- Pasif yönetimi ve Risk yönetimi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
10 Bankalarda sermaye yeterliliği ve piyasa riski hesaplamaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
11 Ticari bankalarda risk yönetimi : Kredi Riski Yönetimi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
12 Ticari bankalarda risk yönetimi : Operasyonel Riskin Yönetimi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
13 Ticari bankalarda risk yönetimi: Likidite yönetimi riski Konunun ilgili kaynaklardan okunması
14 Ticari bankalarda risk yönetimi: Faiz oranı riski GAP ve Süre analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
15 Ticari bankalarda risk yönetimi: Faiz oranı riski GAP ve Süre analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar