DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dili I UTD   201 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NAZAN KUL TÜLÜ1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenilen Bilgisayar Mühendisliği derslerini kullanarak bağımsız bir proje yapmak.
Dersin İçeriği
Öğrenciler eğitimi süresince öğrendiği bilgileri kullanarak bağımsız bir uygulama projesi yapar, raporlar ve sunar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dilin birey ve toplum için önemini kavrar.
2) Dilin toplum için önemini kavrar.
3) Kültürün temel unsurlarını bilerek dille olan ilişkisini açıklar.
4) Ana dili, ortak dil, konuşma dili, yazı dili, edebi dil, lehçe ve ağız gibi kavramları doğru kullanır.
5) Dil mantığını, dünyadaki dillerin oluşum evresini açıklar.
6) Türkçenin bu diller arasındaki yerini açıklar.
7) Türkçenin tarihi gelişimini açıklar.
8) Dil Devriminin Türkçenin tarihi gelişiminde nasıl bir işleve sahip olduğunu anlatır.
9) Türkçenin ses yapısını ve bu yapının gerektirdiği ses olaylarını yazılı ve sözlü olarak doğru kullanır.
10) Yazım kurallarına uyar.
11) Yazışma kurallarını bilir ve örnekler sunar.
12)
13)
14)
15)