Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Turizm Endüstrisine Giriş I
(KON157)
3 4 5 4 2 - 1 5 3 3 5 4 3 5 3 1
İlişkili ders sayısı / 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İlişki ağırlığı 3454201533543531
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir