DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Almanca KON   298 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Filiz AKSÖZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turizm Almancasında kelime hazinesinin gelişimi, konusma, yazma ve anlama becerisinin geliştirilmesi ve gramer yapısının kavranması
Dersin İçeriği
Dilin geliştirilmesı Cümle yapıları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İki kişilik masa rezerve etme
2) bir talebe karşılık veremek
3) Kahvaltı ile ilgili detay vermek
4) Dialog yazmak
5) İhtiyaç ve şikayet belirtmek
6) Detaylı sor sormak
7) Sınva hazırlık
8) Vize
9) Rezervasyon ile detay sormak
10) Görülecek yerler hakkında bilgi almak
11) Sipariş detayları sormak
12) Hal hatır sormak
13) Çevre tarifinde bulunmak
14) Program yapabilmek
15) Sınav için hazırlık


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen.
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma.
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ein Tisch für zwei Personen Menschen im Beruf Tourismus Hueber; Wörter-Bilder-Situationen Langenscheidt,Bildgrammatik Deutsch Hueber Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
2 Ich schicke sofort jemanden Menschen im Beruf Tourismus Hueber; Wörter-Bilder-Situationen Langenscheidt,Bildgrammatik Deutsch Hueber
3 Frühstück gibt es von 8-11 Uhr Menschen im Beruf Tourismus Hueber; Wörter-Bilder-Situationen Langenscheidt,Bildgrammatik Deutsch Hueber
4 Dialoge schreiben und spielen Menschen im Beruf Tourismus Hueber; Wörter-Bilder-Situationen Langenscheidt,Bildgrammatik Deutsch Hueber
5 Wünsche und Reklamationen; Problem lösungen Menschen im Beruf Tourismus Hueber; Wörter-Bilder-Situationen Langenscheidt,Bildgrammatik Deutsch Hueber
6 Hatten Sie einen schönen Tag Menschen im Beruf Tourismus Hueber; Wörter-Bilder-Situationen Langenscheidt,Bildgrammatik Deutsch Hueber
7 Wiederholen für die Prüfung Menschen im Beruf Tourismus Hueber; Wörter-Bilder-Situationen Langenscheidt,Bildgrammatik Deutsch Hueber
8 Ara Sınav Vize
9 Haben Sie reserviert Menschen im Beruf Tourismus Hueber; Wörter-Bilder-Situationen Langenscheidt,Bildgrammatik Deutsch Hueber
10 Hier ist die Karte Menschen im Beruf Tourismus Hueber; Wörter-Bilder-Situationen Langenscheidt,Bildgrammatik Deutsch Hueber
11 Kommt sofort Menschen im Beruf Tourismus Hueber; Wörter-Bilder-Situationen Langenscheidt,Bildgrammatik Deutsch Hueber
12 Ist alles in Ordnung Menschen im Beruf Tourismus Hueber; Wörter-Bilder-Situationen Langenscheidt,Bildgrammatik Deutsch Hueber
13 Gehen Sie hier rechts Menschen im Beruf Tourismus Hueber; Wörter-Bilder-Situationen Langenscheidt,Bildgrammatik Deutsch Hueber
14 Hier ist unser Programm Menschen im Beruf Tourismus Hueber; Wörter-Bilder-Situationen Langenscheidt,Bildgrammatik Deutsch Hueber
15 Wiederholen für die Prüfung Menschen im Beruf Tourismus Hueber; Wörter-Bilder-Situationen Langenscheidt,Bildgrammatik Deutsch Hueber Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar