DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Muhasebenin Tanımı. Türkiye'de Muhasebe Mesleği. Küreselleşmenin Muhasebeye Etkileri. Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Muhasebe Bilgilerinin Özellikleri ve Kullanıcıları, Muhasebenin Bölümleri, Muhasebenin Temel İlkeleri, Muhasebede Kullanılan Ana Terimler Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Temel Muhasebe Denklemi Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Temel Finansal Tablolar Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Muhasebede Hesap ve Önemi, Hesaplar Arasındaki İlişkiler Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Tekdüzen Hesap Planının Genel Yapısı Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Kayıt Yöntemleri Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Vize Haftası Ders kitabı ve ders notlarının okunması Yazılı Sınav
9 Muhasebede Tutulması Gereken Defterler Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Muhasebe Akım Şeması Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 KDV Kanunu Hakkında Genel Bilgiler ve Muhasebeleştirilmesi Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Aktif Hesaplar, Duran Varlıklar, Dönen Varlıklar Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Pasif Hesaplar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Aktif ve Pasif Hesapların Muhasebeleştirilmesi Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Genel tekrar Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Final Haftası Ders kitabı ve ders notlarının okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar