DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Konaklama İşletmelerinde Finansal Yönetim KOS   315 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Diler DOĞRUOL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.DİLER DOĞRUOL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Konaklama işletmelerinde kullanılan finansal araçları tanıtmak, bu araçların yerinde ve zamanında kullanılması konusunda güncel piyasa verileri baz alınarak bir konaklama işletmesinin finansal yapısını ortaya koymak, sorunları belirlemek ve çözüm üretebilmek
Dersin İçeriği
Finansal Yönetim ve Fonksiyonları, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz, Başabaş ve Kaldıraç Analizleri, Finansal Planlama ve Kontrol, Çalışma Sermayesi ve Yönetimi, Nakit ve Nakit Benzerleri Yönetimi, Alacak ve Stok Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi, Kar Dağıtım Politikası

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Finansal yönetimin içeriğini ve fonksiyonlarını bilmek
2) paranın zaman değerini analiz edebilmek
3) temel finansal tabloları yorumlayabilmek
4) başabaş ve karlılık analizlerini kullanabilmek
5) konaklama işletmelerinde finansal planlama ve varlıkların yönetimi konusunda gerekli bilgiye sahip olmak
6) bir konaklama işletmesinin finansal yapısını ortaya koyabilmek ve gerekli kararları alıp uygulayabilmek
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen.
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma.
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Paranın Zaman Değeri Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Finansal Analiz Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
4 Başabaş ve Kaldıraç Analizleri Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
5 Finansal Planlama ve Kontrol Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
6 Çalışma Sermayesi ve Yönetimi Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
7 Nakit ve Nakit Benzerleri Yönetimi Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders kitabı ve ders notlarının okunması Yazılı Sınav
9 Alacak ve Stok Yönetimi Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
10 Belirlilik Koşulları Altında Sermaye Bütçelemesi Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
11 Belirsizlik Koşulları Altında Sermaye Bütçelemesi Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
12 Orta ve Uzun Vadeli Finansman Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
13 Sermaye Maliyeti Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
14 Sermaye Yapısı Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Kar Dağıtım Politikası Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı ve ders notlarının okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar