DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm Ekonomisi KOS   306 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Zafer BUZCU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenci turizm ekonomisini, turizmin ekonomik boyutlarını ve etkilerini öğrenecektir
Dersin İçeriği
Turizm olgusu ve turizm ekonomisiyle ilgili temel kavramları tanıtmak, dünyada ve Türkiyede turizm sektörünün gelişme dinamiklerini ortaya koymak, turizmin olayının iktisadi etkilerinin neler olduğunu kavramak, Türkiye ekonomisinde turizm sektörünün yeri ve önemine dikkat çekmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turizm ile ilgili arz, talep, ihtiyaç, piyasa vb. kavramları tanımlamak, Turizmin ekonomik etkilerini öğrenmek, turizmin reel ekonomik etkilerini öğrenmek, istihdam ve turizmin istihdama etkisini öğrenmek.
2) Turizm Arzı konusunda bilgi sahibi olmak
3) Turizm talebi konusunda bilgi sahibi olmak
4) Turizm Sektöründeki Pazarlar ve Firma Dengesi konusunda bilgi sahibi olmak
5) Turizmin Gelişmesi ve Ekonomik Sonuçlarını öğrenmek
6) Turizmin Ulusal Ekonomiye Etkilerini öğrenmek
7) Turizmin Dış Ödemeler Dengesine Etkilerini öğrenmek
8) Turizmin Gelir, Fiyat ve Harcamalar Üzerindeki Etkilerini öğrenmek
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen.
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma.
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turizm Ekonomisiyle İlişkili Temel Kavramlar web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
2 Turizm Arzı web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
3 Turizm Talebi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
4 Turizm Sektöründe Pazar Dengesi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
5 Turizm Sektöründeki Pazarlar ve Firma Dengesi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
6 Turizmin Gelişmesi ve Ekonomik Sonuçları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
7 Turizm Politikası ve Ulusal Turizm Örgütleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
8 Ara Sınav web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
9 Turizmin Ulusal Ekonomiye Etkileri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
10 Turizmin Dış Ödemeler Dengesine Etkileri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
11 Turizmin Gelir, Fiyat ve Harcamalar Üzerindeki Etkileri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
12 Turizmin Reel EkonomiÜzerindeki Etkileri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
13 Turizmin Diğer Sektörler Üzerindeki Etkileri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
14 Turizmin Ekonomik Etkilerinin Ölçülmesi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
15 Genel Tekrar web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar