DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekoturizm KOS   320 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz BOZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevreyi ve doğal alanları koruyan, yerel halkın refahını sürdüren, turistleri çevre sorumluluğunu bilen ekoturizmin önemini kavramak.
Dersin İçeriği
Ekoturizm Tanımı ve İlgili Kavramlar, Tarihi Gelişimi, Faydaları, Özellikleri, İlkeleri, Sektörel ve Sosyal Yapısı, Dünyada ve Türkiyede Ekoturizm Endüstrisinin Gelişimi, Ekoturizm Planlaması, Sınıflandırılması, Etkileri ve Çevresel Boyutu, Dünyadaki ve Türkiyedeki Ekoturizm Uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekoturizm ve İlgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olacaklar
2) Ekoturizmin faydaları, özellikleri, kriterleri ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar
3) Ekoturizmin endüstrisinin sosyal ve sektörel yapısı hakkında bilgilenmiş olacaklar
4) Dünyada ve Türkiye'de Ekoturizm Uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacaklar
5) Ekoturizm Planlaması ile ilgili süreçleri öğrenecekler
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen.
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma.
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekoturizm tanımı ve İlgili Kavramlar, Ekoturizmin Tarihi Gelişimi Ders kitabı ve ders notları Anlatım
2 Ekoturizmin Faydaları ve Özellikleri Ders kitabı ve ders notları Anlatım
3 Ekoturizmin Kriterleri, İlkeleri Ders kitabı ve ders notları Anlatım
4 Ekoturizmin Sektörel ve Sosyal Yapısı, Ekoturizmin Etkileri, Çevresel Boyutu, toplumsal ve Kültürel Etkisi Ders kitabı ve ders notları Anlatım
5 Dünyada Ekoturizm Endüstrisinin Gelişimi ve örnekler Ders kitabı ve ders notları Anlatım
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
6 Türkiye'de Ekoturizm Endüstrisinin Gelişimi, Ekoturizmde Yasal Güçler ve Yasal Biçimlendirme Ders kitabı ve ders notları Anlatım
Örnek Olay
7 Ekoturizm Planlaması Ders kitabı ve ders notları Anlatım
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Yazılı Sınav
9 Ekoturizm Etkinliklerinin Sınıflandırılması Ders kitabı ve ders notları Anlatım
Beyin Fırtınası
10 Ekoturizm ve Korunan Alanlar Ders kitabı ve ders notları Anlatım
Örnek Olay
11 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Turizmin Çeşitlendirilmesine Yönelik Projeler Ders kitabı ve ders notları Anlatım
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
12 Ekolojik etiketler ve turizm teşvikleri Ders kitabı ve ders notları Anlatım
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
13 Türkiyedeki Ekoturizm Uygulamaları Ders kitabı ve ders notları Anlatım
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
14 Avrupa'daki Ekoturizm Uygulamaları Ders kitabı ve ders notları Anlatım
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
15 Dünyadaki Ekoturizm Uygulamaları Ders kitabı ve ders notları Anlatım
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar