DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kırsal Turizm KOS   405 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Diler DOĞRUOL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDENİZ BOZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turizm çeşitleri içerisinde kırsal turizmin bir ülke için öneminin belirlenmesi
Dersin İçeriği
Kırsal turizmin doğuşu, önemi, diğer turizm türleri ile ilişkisi, sosyo-ekonomik ve kültürel etkileri, bu alanda uygulanması gereken politikalar, Türkiye ve Dünya'da kırsal turizm faaliyetleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alternatif turizm çeşitlerini sıralayabilir
2) Kırsal turizmin diğer turizm çeşitleri ile ilişkisini ve ekonomik, sosyal, kültürel etkilerini bilir
3) Dünyada kırsal turizm faaliyetlerini bilir
4) Türkiye'de kırsal turizm faaliyetlerini bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen.
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma.
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Alternatif Turizm Çeşitleri Ders notunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kırsal Turizmin Tanımı Ders notunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kısal turizmin doğuşu Ders notunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kırsal turizmin diğer turizm çeşitleri ile ilişkisi Ders notunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kırsal turizm faaliyetleri Ders notunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kırsal turizmin ekonomik etkileri Ders notunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kırsal turizmin sosyal ve kültürel etkileri Ders notunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notunun okunması Yazılı Sınav
9 Kırsal turizm faaliyetinde yerel yönetimin yeri Ders notunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Dünya'da kırsal turizm faaliyetleri Ders notunun okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
11 Dünya'da kırsal turizm faaliyetleri Ders notunun okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
12 Türkiye'de kırsal turizm faaliyetleri Ders notunun okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
13 Türkiye'de kırsal turizm faaliyetleri Ders notunun okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
14 Türkiye'de turizm potansiyeli yüksek olmasına rağmen kırsal turizme açılmamış yerler Ders notunun okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
15 Türkiye'de turizm potansiyeli yüksek olmasına rağmen kırsal turizme açılmamış yerler Ders notunun okunması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notunun okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar