DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Genel Bilgi İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri.
2 İş Hijyeni Kavramı, İş Hijyeni Uygulamaları İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri. Ders notu hazırlık
3 İş Sağlığı Güvenliğinde Tehlike İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri.
4 Risk Tanımı ve Risk Değerlendirmesi Hakkında Genel Bilgi İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri.
5 İş Kazalarının Nedenlerinin Analizi ve İş Kazalarının Sonuçları İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri.
6 Meslek Hastalıkları İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri.
7 İş Güvenliği ve İşci Sağlığı Açısından Eğitimin Önemi İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri.
8 Ara Sınav Sınav Soru hazırlık
9 Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri. , Ders notu hazırlık
10 İş Sağlığı Güvenliğinde Güvenlik ve Uyarı İşaretleri İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri. ,Ders notu hazırlık
11 Acil durum yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri. Ders notu hazırlık
12 Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunun 1982 Anayasasındaki Durumu Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunun 1982 Anayasasındaki Durumu
13 Uygulanacak Kanunlar, Tüzük ve Yönetmelikler (4857 ve 6331) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ, Resmi Gazete Tarihi: 09.12.2003, 25311, Resmi Gazete Tarih, 30.6.2012 Sayı : 28339
14 İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ, Resmi Gazete Tarihi: 09.12.2003, 25311, Resmi Gazete Tarih, 30.6.2012 Sayı : 28339
15 Tartışma ve öneriler Soru-cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Soru hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar