DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğum ve Jinekoloji II * VET   406 8 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Funda EŞKİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFUNDA EŞKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Veteriner Doğum ve Jinekoloji
Dersin İçeriği
Evcil Hayvanlarda ve Laboratuvar Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
X
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
X
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
X
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
X
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
X
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
X
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
X
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
X
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
X
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
X
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
X
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
X
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
X
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
X
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
X
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ana ve Yavruya Gösterilecek Özen, Laktasyon; İneklerde ana ve yavruya gösterilecek özen, Koyun ve keçilerde ana ve yavruya gösterilecek özen, Kedi ve köpeklerde ana ve yavruya gösterilecek özen, Kısraklarda ana ve yavruya gösterilecek özen, Diğer evcil hayvanlarda ana ve yavruya gösterilecek özen. Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam.
2 Doğuma Yardım; Doğuma yardım amacıyla kullanılacak alet ve malzemeler, Anesteziler, Anamnez ve genel muayeneler, Mutasyon, Extraksiyon force, Sezeryan, Fötotomi girişimleri Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam.
3 Güç Doğumlar; Güç doğumların genel nedenleri, Evcil hayvanlarda anaya bağlı güç doğumlar, Evcil hayvanlarda yavruya bağlı güç doğumlar, Yavrunun presentasyon ve pozisyonuna bağlı güç doğumlar, Güç doğumların değişik şekillenen tiplerinin tanı ve tedavileri, Güç doğumlarda ele alınacak başlıca önemli işlemler, Uterusun vaziyet değişiklikleri, Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam.
4 Güç Doğumlar; Güç doğumların genel nedenleri, Evcil hayvanlarda anaya bağlı güç doğumlar, Evcil hayvanlarda yavruya bağlı güç doğumlar, Yavrunun presentasyon ve pozisyonuna bağlı güç doğumlar, Güç doğumların değişik şekillenen tiplerinin tanı ve tedavileri, Güç doğumlarda ele alınacak başlıca önemli işlemler, Uterusun vaziyet değişiklikleri, Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam.
5 Puerperal Dönem ve Sorunları; Puerperal fizyoloji, Uterusun subinvolüsyonu, Doğum sonrası kanamalar, Nekrotik vulva-vaginitis, Doğum sonrası paraplejiler Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam.
6 Puerperal Dönem ve Sorunları; Puerperal fizyoloji, Uterusun subinvolüsyonu, Doğum sonrası kanamalar, Nekrotik vulva-vaginitis, Doğum sonrası paraplejiler Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam.
7 Prolapsus Uteri; İneklerde prolapsus uteri, etiyolojisi prognozu ve sağıtımı Kısraklarda prolapsus uteri, etiyolojisi prognozu ve sağıtımı Koyun ve keçilerde prolapsus uteri, etiyolojisi prognoz ve sağıtımı Köpek ve kedilerde prolapsus uteri, etiyolojisi prognozu ve sağıtımı Diğer evcil hayvanlarda prolapsus uteri, etiyolojisi prognozu ve sağıtımı Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam.
8 Ara Sınav Sınav soruları hazırlık
9 Retentıo Secundinarum ve Puerperal Enfeksiyonlar; Post partum uterus sağlığı ve hastalıkları Retensio secundinarium, endometritis, metritis, pyometra Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam.
10 Metabolizma Hastalıkları; Süt Humması, Ketozis, Hipomegnezemi. Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam.
11 İnekte İnfertilite Sorunu; Fertilite, sterilite, infertilite, Beslenmenin fertiliteye etkisi, Doğmasal ve edinsel yapı bozuklukları, İntersexualite, Freemartinusmus, Beyaz düve hastalığı, Genital organ tümörleri, Fonksiyonel infertilite, Ovaryum kistleri, Enfeksiyöz infertilite Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam.
12 Kısraklarda İnfertilite Sorunu; Fertiliteyi etkileyen bakım ve beslenme koşulları Fertiliteyi etkileyen yapı bozuklukları Fonksiyenel bozukluklar Enfeksiyöz problemler Diğer fertiliteyi etkileyen problemler Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam.
13 Küçük Ruminantlarda İnfertilite Sorunu; Küçük Ruminantlarda üreme özellikleri. Koyun ve Keçilerde dölverimini etkileyen çevre bakım ve beslenme faktörleri. İnfertiliteye neden olan yapı bozuklukları. Enfeksiyöz infertilite Diğer infertilite nedenleri Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam.
14 Karnivorlarda İnfertilite; Genetik bozukluklar Seksüel siklus bozuklukları İnfeksiyöz nedenler Noninfeksiyöz nedenler Vaginal sitoloji Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam.
15 Jinekolojik Operasyonlar; Ovariectomy Ovariocentesis Salpingectomy Hysterectomy Ovariohysterectomy Caslick Vulvaplasty Vaginal biopsy Clitoridectomy Vagina submukoza rezeksiyonu Uterus amputasyonu Episiotomy Diğer operasyonlar Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav soruları hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar