DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Hastalıkları I   3 3 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cenk ER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiCENK ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Veteriner İç Hastalıklarında ruminant ve atlarda özel sistem muayenelerini anlatarak sistemlere özgü klinik ve laboratuvar bulguları değerlendirmek ve tedavilerini öğretmek
Dersin İçeriği
Ruminant ve atlarda; Gastrointestinal sistem hastalıkları, Dolaşım ve hemopoetik sistem hastalıkları, Nörolojik hastalıklar, Ürolojik hastalıklar, Deri hastalıkları ve Metabolik hastalıklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ruminant ve atların gastrointestinal sistem hastalıklarında klinik ve laboratuvar muayeneleri, özel teşhis metodları, tedavileri ve koruyucu hekimlik uygulamalarını öğrenmek
2) Ruminant ve atların karaciğer hastalıklarında klinik ve laboratuvar muayene yöntemleri, özel teşhis metodları, tedavileri ve koruyucu hekimlik uygulamalarını öğrenmek
3) Ruminant ve atların dolaşım ve hemopoetik sistemle ilgili hastalıklarında klinik ve laboratuvar muayene yöntemleri, özel teşhis metodları, tedavileri ve koruyucu hekimlik uygulamalarını öğrenmek
4) Ruminant ve atların deri hastalıklarında klinik ve laboratuvar yöntemleri, özel teşhis metodları, tedavileri ve koruyu hekimlik uygulamalarını öğrenmek
5) Ruminant ve atların metabolik ve endokrin hastalıklarında klinik ve laboratuvar yöntemleri, özel teşhis metodları, tedavileri ve koruyu hekimlik uygulamalarını öğrenmek
6) Ruminant ve atların ürolojik hastalıklarında klinik ve laboratuvar yöntemleri, özel teşhis metodları, tedavileri ve koruyu hekimlik uygulamalarını öğrenmek
7) Ruminant ve atların nörolojik hastalıklarında klinik ve laboratuvar yöntemleri, özel teşhis metodları, tedavileri ve koruyu hekimlik uygulamalarını öğrenmek
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)