DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizyoloji I ECF   106 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Kübra AKILLIOĞLU
Dersi Verenler
KÜBRA AKILLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BESİM ÖZAYKAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.AYPER BOĞA PEKMEZEKMEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan vücudunun moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeyine kadar fonksiyonunu ve bu fonksiyonun altında yatan mekanizmaları açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Hücre-doku Fizyolojisi, Sinir Sistemi Fizyolojisi, Kan ve Kan Hücreleri Fizyolojisi, Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organ sistemlerinin fonksiyonlarını anlayabilmek için gerekli temel hücresel mekanizmaları açıklayabilmeli,
2) Elektrolitleri anlayabilmeli, difüzyon, osmoz ve tonisiteyi tanımlayabilmeli,
3) Zar potansiyeli, yerel potansiyel ve aksiyon potansiyeli kavramlarını ve bunlara etki eden faktörleri tanımlayabilmeli,
4) Hücresel, hücrelerarası ve hücre dışı bağlantıları isimlendirebilmeli,
5) Hücrelerarası haberleşmenin çeşitli şekillerini tanımlayabilmeli ve kimyasal habercilerin hücresel fizyolojiyi etkilediği yolları tarif edebilmeli
6) Zar üzerinden su ve madde taşınım kavramı ve biçimlerini tanımlayabilmeli, hücreler arası iletişim, ikinci haberci kavramlarını açıklayabilmeli,
7) Aksonların yapı ve işlevleri hakkındaki ilişkilerini, kas mekaniğinin özellik ve temellerini açıklayabilmeli,
8) Kas elektrik sinyallerinin özelliklerini ve klinikte tanı amacıyla nasıl kullanılabileceğini açıklayabilmeli,
9) Sinir sisteminin yapı ve işlevini açıklayabilmeli,
10) Hematopoetik kök hücre, kan hücrelerinin farklılaşması ve etkin büyüme faktörünü, kan ve kan hücrelerinin yapı ve işlevlerini açıklayabilmeli,
11) Kan gruplarının moleküler temelini ve transfüzyon reaksiyonlarının sebeplerini anlayabilmeli,
12) İmmun sistem ve humoral immünite hakkında bilgi sahibi olmalı,
13) Konak-mikroorganizma ilişkilerinin temel immünolojik özelliklerini açıklayabilmeli,
14) Kardiyovasküler sistemin yapı ve işlevini açıklayabilmeli,
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vücut sıvı bölükleri ve genel prensipler, Hücre zarı ve zardan madde geçişi, Hücrelerarası iletişim Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
2 Diffüzyon ve denge potansiyeli, Aksiyon potansiyeli, sinir hücresi, Sinaptik ve nöromüsküler ileti Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
3 İskelet kasında kontraksiyonun moleküler mekanizması ve kontraksiyon tipleri, sumasyon, Düz kasın elektriksel ve mekanik özellikleri, Otonom sinir sistemi, sinir sisteminin organizasyonu Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
4 Sinapslardaki elektriksel olaylar, sinapslarda inhibisyon, fasilitasyon, Sinaptik aktivitenin kimyasal iletimi, Duyu organları, impulsların başlaması Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
5 Refleks yayı, gerilme ve polisinaptik refleksler, Duyular, tad ve koku,Göz ve görme işlevi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
6 İşitme ve denge, Sinir sisteminin motor fonksiyonlar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
7 Eritrositler, eritropoez,eritropoetin, Kan oluşumu, beyaz kan hücrelerinin fonksiyonları, İmmun sistemin gelişimi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
9 Hücresel immünite, lenfokinler, sitokinler, Kan grupları, Plazma proteinleri ve trombositler Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
10 Hemostaz, Kalp kası, eksitasyonu ve uyarının iletimi Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
11 EKG ve temel özellikler, Kalbin anormal ritmleri, Kalp siklusunda mekanik olaylar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
12 Arteryel ve jügüler nabız, kalp sesleri Kalp debisi, ölçümü, kontrol eden faktörler, Arteryel sistem Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
13 İndirek kan basıncı ölçümü ve nabız muaynesi, Damarlar ve kapiller yatak Arteryel ve arteriolar dolaşım, kapiller dolaşım Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
14 Lenfatik ve venöz dolaşım Kardiovasküler düzenleyici mekanizmalar, dolaşımın lokal regülasyonu, Dolaşımın sistemik regülasyon mekanizmaları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
15 Serebral dolaşım, kalp dolaşımı, özel dolaşım sistemleri Egzersizde ve hemorajik şokta kardiovasküler yanıt, Bayılma, hipertansiyon ve kalp yetmezliğinde kardiovasküler yanıt Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji, 2017
2. Ganong’un Tıbbi Fizyolojisi, 2015
3. Vander İnsan Fizyolojisi, 2016