DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Denetimi 1 ICM   209 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFEHİME YEŞİM GÜRANİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tasarım veuygulama birlikteliğini sağlayacak değerlendirilmelerin yapılması, yapıyı kuran sistem ve öğeleri tanmlayarak yapı bütünlüğünü kuran analizlerin yapılması dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Yapı kavramının yapım, yapım sistemleri, taşıyıcı sistem, yapı malzemesi - yapı bileşeni - yapı elemanı tanımları ile değerlendirilmesi; temellerin, duvarların, döşeme ve tavanların, üst örtü, cephe ve cephe sistemlerinin tanım - sınıflandırma, konstrüksiyon, yapım, uygulama analizleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci; aydınlatmanın amacını ve aydınlatma ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2) Mekanın işlevine yönelik uygun aydınlatma biçimini tasarlamayı öğrenir. Aydınlatmanın, doğal ya da yapay olsun, mekan algısındaki önemini fark eder.
3) Çalışma hayatında mimari çözümlemelerde yapay aydınlatma kaynaklarını seçim ve tasarım becerisi kazanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)