DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mekan Bilgisi ICM   213 3 1 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFEHİME YEŞİM GÜRANİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan, mekan ve mobilya ilişkilerini de kapsayan 3 Boyutlu mekan anlayışının kavranması.
Dersin İçeriği
Mekan olgusu, İç mekanı oluşturan temel elemanlar, mekan-biçim ilişkisi (yüzey, hacim, oran-orantı, v.b.), iç mekan- dış mekan ilişkisi, mobilya, malzeme, renk, doku

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci; mekan tasarımı kavramının öğelerini tanır.
2) İnsan eylemlerini ve bu eylemlere yönelik alanların tasarlanması becerisini kazanır.
3) Mekanı kullanacak kullanıcı profiline göre işlev şeması oluşturma becerisi edinir.
4) Kullanıcı gereksinimlerinin mekan tasarımı üzerine etkisini fark eder.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)