DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Bilgisi 1 ICM   117 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFEHİME YEŞİM GÜRANİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapı ve ince yapı elemanlarının teorik dersler ve yapılan uygulamalar aracılığı ile öğrencilere aktarılması.
Dersin İçeriği
Genel kavramlar. Yüzeysel ve derin temeller, taşıyıcı ve bölücü duvarlar. Hafif bölme sistemleri, giydirme cephe sistemleri. Duvar kaplamaları, bacalar, döşeme kaplamaları, asma tavanlar, yükseltilmiş döşeme sistemleri. Duvar boşlukları/doğramalar (pencere ve kapılar vd. ) . Bina yalıtımı ve derzler ile ilgili genel bilgiler, tanımlamalar, sınıflandırmalar, özellikler, yapım kuralları ve genel bağlantı sorunları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temeller, duvarlar, doğramalar, döşemeler ve bacalar ile ilgili temel kavramları, boyutsal koşulları ve yapım ilkelerini kavrayabilecekler.
2) Yapı elemanlarının düzenlenmesini belirleyen etmen ve gereksinmeleri belirleyebilecekler.
3) Yapı elemanlarını alt sistem ve malzemeleri, taşıyıcı sistem ve malzemeleri ile ilişkilendirebilecekler.
4) Yapı elemanlarının tasarımı ve yapımı ile ilgili kuralları dikkate alarak bu elemanların konstrüksiyonunu kurabilecekler.
5) Yapı elemanlarını, mimari yapı ile ilişkilendirebilecekler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel kavramlar, yapı elemanlarının sınıflandırılması. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Temeller, genel kurallar, sınıflandırmalar, basit temeller. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Tekil temeller, sürekli temeller, diğer temeller. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Duvarlar, genel kurallar, sınıflandırmalar, taşıyıcı duvarlar. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Bölme duvarları, hafif bölme sistemleri, diğer duvarlar. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Duvar kaplamaları. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Döşemeler, genel kurallar, sınıflandırmalar, ahşap ve çelik döşemeler. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Değerlendirme Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
9 Yerinde dökme betonarme döşemeler, ön dökümlü döşemeler. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Döşeme kaplamaları, asma tavanlar, yükseltilmiş döşemeler. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Duvar boşlukları/doğramalar, genel kurallar, sınıflandırmalar. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Pencereler. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Kapılar. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Bacalar (ateş bacaları, havalandırma bacaları, çöp bacaları, tesisat bacaları). Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Bina yalıtımı (ısı, su, nem, diğer yalıtımlar), derzler, derz dolgu malzemeleri, derz yapımı. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar