DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biçimde Soyutlama IMS   222 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem USLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM USLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere üç boyutlu düşünme, var olan bir kompozisyonu analiz etme ve kendine özgü plastik değerlere sahip biçim oluşturma gibi yetiler kazandırmak
Dersin İçeriği
Mimarlık disiplininin heykel sanatı ile olan ilişkisini göz önünde bulundurarak biçim sorununun heykelsi mimarlık anlayışında estetik bütünlüğün sağlanmasında biçimin önemli bir plastik öğe olduğunu vurgulamak ve bütün-parça ve doluluk - boşluk ilişkilerinin sorgulanmasının yanı sıra, görsel bütünlüğün oluşmasında biçimde soyutlama aşamalarının önemini vurgulayarak bu konudaki öğrenme edinimini artırmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Formlar ve biçimler üzerinde analitik düşünebilme
2) Eleştirel ve analitik düşünme alışkanlığı kazanabilmek.
3) Yaşanan mekansal deneyimi soyutlayabilme ve tekrar bu soyut bilgiyi mimari mekana dönüştürebilme
4) Sanat ve tasarım konularındaki bakış açılarında farkındalık yaratmak.
5) Tasarımda bütünü oluşturabilir, parçalayıp yeniden üretebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biçimlendirme Kavramı (Form- Fonksiyon- Estetik) Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Gestalt Kuramı terimi olarak - Görsel Yapı- Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
3 Organik Birlik (Özne - Biçim- İçerik) Öğrencilerin proje konuları ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Serbest Yüzey Düzenleme- (Boşluk, Doluluk) (iki Boyutlu Siyah beyaz soyut çalışma) Malzeme araştırması ve taslak çalışmalar Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
5 Üç Boyutlu Olgu - Üç Boyutlu Biçim ve Organizasyon Syf: 32 (Armoni- Varyasyon, Koram) Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
6 Stilizasyon -Deformasyon Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
7 Stilizasyon -Deformasyon Malzeme araştırması ve taslak çalışmalar
8 Ara Sınav Ara sınav
9 Metamorfoz Malzeme araştırması ve taslak çalışmalar Anlatım
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 Transformasyon Malzeme araştırması ve taslak çalışmalar Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
11 Uzamsal Göstergeler, Dogrusal Perspektif, İzdüşüm Sistemleri (Eğimli İzdüşüm- İzometrik İzdüşüm- Ortografik Çizim) Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
12 Şekil Zemin Bağıntıları (iki boyutlu uygulamalı çalışmalar) Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Şekil Zemin Bağıntıları (iki boyutlu uygulamalı çalışmalar) Malzeme araştırması ve taslak çalışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
14 Şekil Zemin Bağıntıları (Üç boyutlu uygulamalı çalışmalar) Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 Şekil Zemin Bağıntıları (Üç boyutlu uygulamalı çalışmalar) Malzeme araştırması ve taslak çalışmalar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar