DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biçimde Soyutlama IMS   222 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem USLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM USLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere üç boyutlu düşünme, var olan bir kompozisyonu analiz etme ve kendine özgü plastik değerlere sahip biçim oluşturma gibi yetiler kazandırmak
Dersin İçeriği
Mimarlık disiplininin heykel sanatı ile olan ilişkisini göz önünde bulundurarak biçim sorununun heykelsi mimarlık anlayışında estetik bütünlüğün sağlanmasında biçimin önemli bir plastik öğe olduğunu vurgulamak ve bütün-parça ve doluluk - boşluk ilişkilerinin sorgulanmasının yanı sıra, görsel bütünlüğün oluşmasında biçimde soyutlama aşamalarının önemini vurgulayarak bu konudaki öğrenme edinimini artırmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Formlar ve biçimler üzerinde analitik düşünebilme
2) Eleştirel ve analitik düşünme alışkanlığı kazanabilmek.
3) Yaşanan mekansal deneyimi soyutlayabilme ve tekrar bu soyut bilgiyi mimari mekana dönüştürebilme
4) Sanat ve tasarım konularındaki bakış açılarında farkındalık yaratmak.
5) Tasarımda bütünü oluşturabilir, parçalayıp yeniden üretebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)