DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 ICM   120 2 2 3 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Rabia DOĞAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLAY CANBOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç Mimarlık tasarımlarının mesleki standartlara uygun olarak çizilmesini sağlamak, mimari objelerin iki veya üç boyutlu çizimi için gerekli olan temel bilgi ve standartları öğretmek.
Dersin İçeriği
Teknik resim teknik resmin kullanım yerleri ve önemi, teknik resimde kullanılan araç ve gereçlerinin tanıtımı, resim kağıtları, teknik resimde çizgiler ve çizgi kalınlıkları, ölçekler, standart yazı ve rakamların gösterilişi - Temel geometrik çizimler - Ölçekler ve ölçülendirme - Noktanın izdüşümü, perspektif kavramı - Doğrunun izdüşümü ve karekteristikleri - Düzlemin izdüşümü ve karekteristikleri 7. Uzay geometrinin asal formları, saf ve işlenerek kullanımı - Perspektif kavramı, basit ve karmaşık cisimlerin izometrik perspektifine göre görünüşlerinin oluşturulması - Kesit alma kavramı, kesit ara yüzü olgusu ve görünmez alanların tanımlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İzometrik perspektif çizimi yapar,
2) Tek ve iki kaçış noktalı konik perspektif çizer,
3) Mimari ölçekleri tanır, ölçülendirme yapar,
4) Mimari proje çizim evrelerini uygular
5) Binalarda kat planı, ön görünüş ve arka görünüş çizer,
6) Plan, kesit ve görünüşlerde kullanılan işaretleri, yapı elemanlarını tanır,
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İzometrik perspektif Ders notlarına çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Tek kaçış noktalı konik perspektif Ders notlarına çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 İki kaçış noktalı konik perspektif Ders notlarına çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 Mimari proje çizim evreleri Ders notlarına çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Mimarlıkta kullanılan ölçekler, ölçülendirme, kat planı üzerinde uygulama Ders notlarına çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Mimari proje çizim evreleri Ders notlarına çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Kat planı, kesit görünüş Ders notlarına çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Değerlendirme Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
9 Mimarlıkta ön görünüş çizimi Ders notlarına çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Mimarlıkta arka görünüş çizimi Ders notlarına çalışma Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Plan kesit ve görünüşlerde kullanılan işaretler Ders notlarına çalışma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Yapı elemanlarının ve mahalleri Ders notlarına çalışma
13 Aydınlatma projeleri çizimi Ders notlarına çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Gaz projeleri çizimi Ders notlarına çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
15 Su projeleri çizimi Ders notlarına çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar