DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 ICM   120 2 2 3 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Rabia DOĞAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLAY CANBOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç Mimarlık tasarımlarının mesleki standartlara uygun olarak çizilmesini sağlamak, mimari objelerin iki veya üç boyutlu çizimi için gerekli olan temel bilgi ve standartları öğretmek.
Dersin İçeriği
Teknik resim teknik resmin kullanım yerleri ve önemi, teknik resimde kullanılan araç ve gereçlerinin tanıtımı, resim kağıtları, teknik resimde çizgiler ve çizgi kalınlıkları, ölçekler, standart yazı ve rakamların gösterilişi - Temel geometrik çizimler - Ölçekler ve ölçülendirme - Noktanın izdüşümü, perspektif kavramı - Doğrunun izdüşümü ve karekteristikleri - Düzlemin izdüşümü ve karekteristikleri 7. Uzay geometrinin asal formları, saf ve işlenerek kullanımı - Perspektif kavramı, basit ve karmaşık cisimlerin izometrik perspektifine göre görünüşlerinin oluşturulması - Kesit alma kavramı, kesit ara yüzü olgusu ve görünmez alanların tanımlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İzometrik perspektif çizimi yapar,
2) Tek ve iki kaçış noktalı konik perspektif çizer,
3) Mimari ölçekleri tanır, ölçülendirme yapar,
4) Mimari proje çizim evrelerini uygular
5) Binalarda kat planı, ön görünüş ve arka görünüş çizer,
6) Plan, kesit ve görünüşlerde kullanılan işaretleri, yapı elemanlarını tanır,
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)