DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Bilgisi 2 ICM   124 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Dersi Verenler
Arş.Gör.ONUR KILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çatı ve merdiven analizi, tasarımı ve yapımı için gerekli bilgilerin ve detaylandırma ilkelerinin verilmesi
Dersin İçeriği
Çatılar (az eğimli ve eğimli) ile düşey sirkülasyon elemanları (rampa, merdiven, yürüyen merdiven, asansör) konularını içeren kavramlar, tanımlamalar, sınıflandırmalar, özellikler, yapım kuralları ve genel bağlantı sorunları. Merdiven, korkuluk ve basamak konstrüksiyonları, çatı konstrüksiyon türleri, örtü malzemeleri, uygulama ve stüdyo çalışması. Her bir yapı bileşeni ve elemanının analizi ve tasarım.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çatılar ve düşey sirkülasyon araçları ile ilgili temel kavramları, boyutsal koşulları ve yapım ilkelerini öğrenebilecektir. Bu elemanların taşıyıcı sistemini ve malzemelerini, alt sistemini ve malzemelerini tanıyabilecekler.
2) Çatılar ve düşey sirkülasyon araçlarının düzenlenmesini belirleyen etmen ve gereksinmeleri belirleyebilecekler.
3) Çatılar ve düşey sirkülasyon araçlarının konstrüksiyonunu kurabilecekler.
4) Çatılar ve düşey sirkülasyon araçlarını, mimari yapı ile ilişkilendirebilecekler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı, içeriği, çatılar ile ilgili genel kavramlar ve sınıflandırma. Eğimli çatılar, oturtma ahşap çatılar ve çatı makası kavramı. Ahşap çatı konstrüksiyonları ve bağlantılar. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Asma ahşap çatılar ve konstrüksiyonlar, Destekli sistemler, karma sistemler ve bağlantıları. Ahşap kafes sistemler. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Çelik çatılar, eğimli betonarme çatılar, soğuk ve sıcak çatı kavramları. Çatılarda örtü konstrüksiyonları. Tenekecilik işleri. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Çatıların plandaki geometrik şeklinin bulunması. (Kırma çatı çözümleri). Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Az eğimli çatılar ile ilgili genel kavramlar ve sızdırmazlık kavramı. Sınıflandırma. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Az eğimli çatılarda eğimli yüzeylerin oluşturulması ve su alma yerleri. İşlev ve gereksinmelere bağlı olarak çatı konstrüksiyonu. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Az eğimli çatıyı oluşturan yapısal katmanlar ve malzemeleri. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Değerlendirme Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
9 Spesifik, geleneksel, ters konumlu, geliştirilmiş çatı çözümleri. Bitki çatı. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Çağdaş çatı sistemleri. Yüzeysel, uzay-kafes, asma-germe, şişirme örtü strüktürleri. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Düşey sirkülasyon araçları ile ilgili genel kavramlar ve sınıflandırmalar. Merdivenler. Merdivenlerin sınıflandırılması ve bölümleri. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Merdivenlerde boyutsal ilişkiler. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Merdivenlerin dengelenmesi. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Merdivenlerin düzenlenmesi ve çizimsel anlatımı. Merdiven konstrüksiyonları. Kaplama, korkuluk ve küpeşte konstrüksiyonları. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Rampalar, yürüyen merdivenler ve asansörler. Teorik anlatım ve kaynak sunumlar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar