DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekan ve Mobilya Tarihi 1 ICM   233 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mukaddes Gözde RAMAZANOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUKADDES GÖZDE RAMAZANOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarihsel perspektif içinde mobilya iç mimari mekan ilişkilerinin irdelenmesinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
13-18 yüzyıllar arasında Avrupa'da, İspanya'da, Uzakdoğu'da iç mekan-mobilya, Donatı ilişkilerinin irdelenmesi ve sonuçların 19. yy.'daki mekan-mobilya tasarımı ilişkilerine yansımasının değerlendirilmesi: Bu değerlerin yeniden yapılandırılması ve çıkan sonuçların 20. yy. tasarım hareketlerini etkileme biçimleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Antik dönem Mısır-Mezopotamya-Yunan-Roma mobilyalarının özelliklerini özetleyebilecekler.
2) Ortaçağ - Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, Neoklasik dönemi mobilyalarını tanımlayabilecekler.
3) 19. Yüzyıl canlanma / aydınlanma dönemini kavrayıp her dönemi tasvir edebilecekler.
4) Verilecek konularla ilgili sunum hazırlayıp anlatabilecekler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İç mekan düzenleme, bezeme ve mobilya üzerine temel kavramlar. Teorik anlatım Gösteri
2 İlkçağlarda ve Mezopotamya'daki Sümer, Akad, Elam, Babil dönemlerinde mekan kullanımı, iç mekan düzenleme ilkeleri ve bilinen mobilya örnekleri. Teorik anlatım Gösteri
3 İlkçağlarda ve Mezopotamya'daki Asur, Fenike, İbrani dönemlerinde mekan kullanımı, iç mekan düzenleme ilkeleri ve bilinen mobilya örnekleri. Teorik anlatım Gösteri
4 Mısır uygarlığı ve eş dönemli Hatti-Hitit uygarlıklarında iç mekan düzenleme ilkeleri ve bilinen mobilya örnekleri. Teorik anlatım Gösteri
5 Pers-Sasani uygarlıklarında iç mekan düzenleme ilkeleri ve bilinen mobilya örnekleri. Teorik anlatım Gösteri
6 Minos-Miken-Hellen uygarlıklarında, konut ve dinsel yapılarda iç mekan düzenleme ilkeleri ve bilinen mobilya örnekleri. Teorik anlatım Gösteri
7 Orta Asya'dan başlayarak Türklerde yaşama pratikleri ve iç mekana yansıması, iç mekan ve mobilya örnekleri. Teorik anlatım Gösteri
8 Ara Sınav Değerlendirme Yazılı Sınav
9 Osmanlı'larda yaşama pratikleri ve iç mekana yansıması, iç mekan ve mobilya örnekleri, değişimler ve nedenleri. Teorik anlatım Gösteri
10 Etrüsk, Roma ve Bizans dönemlerinde iç mekan düzenleme ilkeleri ve bilinen mobilya örnekleri. Teorik anlatım Gösteri
11 Ortaçağ Avrupa'sında, Romanesk ve Gotik dönemlerde iç mekan düzenleme ilkeleri ve bilinen mobilya örnekleri. Teorik anlatım Gösteri
12 Rönesans Avrupa'sında iç mekan düzenleme ilkeleri ve mobilya örnekleri. Teorik anlatım Gösteri
13 Barok dönem Avrupa'sında iç mekan düzenleme ilkeleri ve mobilya örnekleri (Rokoko ve Gregorian üsluplarla birlikte ele alınacaktır). Teorik anlatım Gösteri
14 Avrupa Neoklasik iç mekanları ve mobilya örnekleri. Teorik anlatım Gösteri
15 19. Yüzyıl canlanma/ aydınlanma dönemi iç mekan düzenleme ilkeleri ve mobilya örnekleri. Teorik anlatım Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar