DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekan ve Mobilya Tarihi 1 ICM   233 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mukaddes Gözde RAMAZANOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUKADDES GÖZDE RAMAZANOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarihsel perspektif içinde mobilya iç mimari mekan ilişkilerinin irdelenmesinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
13-18 yüzyıllar arasında Avrupa'da, İspanya'da, Uzakdoğu'da iç mekan-mobilya, Donatı ilişkilerinin irdelenmesi ve sonuçların 19. yy.'daki mekan-mobilya tasarımı ilişkilerine yansımasının değerlendirilmesi: Bu değerlerin yeniden yapılandırılması ve çıkan sonuçların 20. yy. tasarım hareketlerini etkileme biçimleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Antik dönem Mısır-Mezopotamya-Yunan-Roma mobilyalarının özelliklerini özetleyebilecekler.
2) Ortaçağ - Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, Neoklasik dönemi mobilyalarını tanımlayabilecekler.
3) 19. Yüzyıl canlanma / aydınlanma dönemini kavrayıp her dönemi tasvir edebilecekler.
4) Verilecek konularla ilgili sunum hazırlayıp anlatabilecekler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)