DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Tanımlar Genel Anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Yasa ve Yönetmeliklere Giriş, İmar Kanunu Ders notları
3 İmar Kanunu, TAKS, KAKS Ders notları
4 Ruhsat Alımı Ders notları
5 Yapı Üretiminin Denetimi Ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Sözleşme Ders notları
7 Sözleşme, Teknik Şartname Ders notları
8 Ara Sınav Final
9 Metraj İşleri, Kaynak Analizi Ders notları
10 Birim Fiyat Analizi Ders notları
11 Detay Projeleri Ders notları
12 İş Programı Ders notları
13 İş Programı Ders notları
14 İş Sağlığı ve Güvenliği Ders notları
15 İş Kanunu Ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar